Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τελικά ετήσια στοιχεία βροχόπτωσης για συγκεκριμένους σταθμούς στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Τελικά στοιχεία βροχόπτωσης για συγκεκριμένους σταθμούς στην Κύπρο, καθώς επίσης συνολικά και αρθροιστικά δεδομένα και σύγκριση με την κανονική (1961-90). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από Σεπτέμβριο 2014 και εντεύθεν. Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα εξής πεδία ανά συγκεκριμένο σταθμό:

α) Κανονική για το μήνα (1961-1990)
β) Ποσότητα τελευταίου 24ώρου (σε mm)
γ) Ολική Ποσότητα από 1η του μήνα
δ) Σύγκριση με την κανονική του μήνα (ποσοστό)
ε) Κανονική ποσότητα από 1/10 (1961-1990)
στ) Συνολική Βροχόπτωση από 1/10
ζ) Ποσοστό της αντίστοιχης κανονικής από 1/10 (αφορά το ποσοστό της συνολικής βροχόπτωσης από 1/10 σε σύγκριση με την αντίστοιχη κανονική μέχρι το τέλος του μήνα).

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
24/07/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
84364ad0-481a-4544-9dc3-c19cadd89df2
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.966552706435 34.381979340988, 31.966552706435 35.820040281161, 34.81201169081 35.820040281161, 34.81201169081 34.381979340988))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2010 to 31/08/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2186