Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τελικά Ημερήσια Στοιχεία Βροχόπτωσης στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Τελικά ημερήσια στοιχεία βροχόπτωσης για συγκεκριμένους σταθμούς (συμβατικούς και αυτόματους) στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από Οκτώβριο 2016 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
21/06/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
9413b53f-7904-449b-92b1-fee41002bc53
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.010498018935 34.378957026103, 32.010498018935 35.710094493602, 34.779052706435 35.710094493602, 34.779052706435 34.378957026103))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/10/2016 to 31/08/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1144