Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τελική Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών κατά σκοπό (εγχώρια έννοια), Ετήσια Στοιχεία

Σύνολο ψήφων: 0

Τελική Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών κατά σκοπό (εγχώρια έννοια) ανά κατηγορία COICOP, σε ετήσια βάση από το 1995.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/01/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/01/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
3760f213-cec5-4187-958b-3b721ba4c195
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.657104492188 34.435372125279, 31.657104492188 35.836880871763, 34.931030273438 35.836880871763, 34.931030273438 34.435372125279))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1995
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυσάνθη Ρουσιά
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

23