Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τελικοί Λογαριασμοί Ταμείου Αφερεγγυότητας

Σύνολο ψήφων: 0

Οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για την προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2008 και μετά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
ddd3e6b5-ef93-4158-a170-0794af2e14fd
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.403227236495, 31.920776367188 35.751806320311, 34.920043945313 35.751806320311, 34.920043945313 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2008 to 31/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

128