Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τελικοί Λογαριασμοί Ταμείου Πλεονάζοντος Προσωπικού

Σύνολο ψήφων: 0

Οικονομικές καταστάσεις Ταμείου Πλεονάζοντος Προσωπικού. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2006 και μετά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
2018-03-20
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
9d834b63-5729-45dc-80db-4c0e267d5078
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.810913085938 34.43947785076, 31.810913085938 35.760721836548, 34.931030273438 35.760721836548, 34.931030273438 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2006 to 31/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

94