Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τιμοκατάλογος Ψηφιακών Γεωλογικών Δεδομένων με Γεω-αναφορά

Σύνολο ψήφων: 0

Τιμοκατάλογος ψηφιακών γεωλογικών δεδομένων με γεω-αναφορά (ArcMap) του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
04/02/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
bb30d193-d141-4a7f-9e10-0bc35c0cb4d4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.821899414063 34.376028963741, 31.821899414063 35.885434122262, 34.865112304688 35.885434122262, 34.865112304688 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

171