Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τοπωνύμια - Geographical Names and Localities (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που αφορούν στα Γεωγραφικά Ονόματα και Τοπωνύμια (dcdb locality point, sdb locality point), τα οποία προέρχονται από το Επίσημο Τοπωνυμικό Λεξικό και είναι καταχωρημένα στα επίσημα Κτηματικά Σχέδια.

Tα Δεδομένα του "ΕuroGeonames Project" περιλαμβάνονται στην παρούσα θεματική ενότητα. Τα ονόματα αυτά αποδίδονται σημειακά στο σύστημα αναφοράς ETRS 89. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, json και SOAP.

Από τις υπηρεσίες επιλέξτε τα επίπεδα:

Geographical Names (0)
Geographical Names [Point] (1)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
dbca6a1f-4223-4adb-aea0-b5d1e5bbd7eb
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.854858398438 34.42135450823, 31.854858398438 35.787462390871, 35.018920898438 35.787462390871, 35.018920898438 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/11/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

711