Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τουρκοκύπριοι Συνταξιούχοι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων συνταξιούχων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την ετήσια δαπάνη των συντάξεων ανά είδος σύνταξης. Τα στοιχεία είναι ετήσια και παρουσιάζονται σε 2 πίνακες οι οποίοι αφορούν:

(α) Τον αριθμό των τουρκοκυπρίων συνταξιούχων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά είδος σύνταξης, που διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, και το ετήσιο ποσό σύνταξης που τους καταβλήθηκε για τα χρόνια από το 2007 μέχρι σήμερα.

(β) Τους δικαιούχους εφάπαξ ποσού σύνταξης, ανά έτος για τα χρόνια από το 2007 μέχρι σήμερα.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
2018-03-21
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
847d5306-00d9-4451-be49-f9fe0f412645
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.964721679688 34.43947785076, 31.964721679688 35.796373910504, 34.810180664063 35.796373910504, 34.810180664063 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2007 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

332