Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τρέχουσα Σεισμική Δραστηριότητα - Google Earth Feed

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης της τρέχουσας σεισμικής δραστηριότητας σε μορφή Google Earth Feed (kml).
Για κάθε σεισμικό γεγονός μέσω της υπηρεσίας διατίθενται:

 • Origin Time
 • Position (geoloction)
 • Depth
 • Magnitude
 • Residual
 • Azimuth
 • Type
 • Event ID

Μέσω της Υπηρεσίας διατίθενται, επίσης, δεδομένα αναφορικά με τους σεισμολογικούς σταθμούς του δικτύου του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Για κάθε σταθμό διατίθενται:

 • Network Name
 • Geographic Name
 • Latitude
 • Longitude
 • Elevation (m)
 • ID
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
2812148b-ae6f-45fb-8912-c9a997000042
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((26.47705078125 29.93946536654, 26.47705078125 38.258671468397, 38.38623046875 38.258671468397, 38.38623046875 29.93946536654))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Ανατολική Μεσόγειος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1997
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

170