Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τρέχουσα Σεισμική Δραστηριότητα (RSS)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης σεισμικών δεδομένων rss του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σεισμικό γεγονός περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: (α) title (β) url στο online report (περιλαμβανει χάρτη, καταγραφές σταθμών, κλπ) (γ) time (δ) position (latitude, longitude) (ε) place (στ) major place (ζ) depth (η) magnitude

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
8d7f0075-fa54-4bda-a078-fda1f050d42e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.695556640625 34.299770082936, 31.695556640625 35.846204289522, 34.925537109375 35.846204289522, 34.925537109375 34.299770082936))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/10/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

383