Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τρέχουσες Εικόνες Μετεωρολογικού RADAR

Σύνολο ψήφων: 0

Τρέχουσες εικόνες μετεωρολογικού radar (near real time) του Τμήματος Μετεωρολογίας. Οι εικόνες προέρχονται από τα radar του Τμήματος στην Λάρνακα (Ριζοελιά) και στην Πάφο (Νατά) και ανανεώνονται περίπου ανά 10λεπτο. Οι εικόνες διατίθενται σε μορφή jpeg και περιλαμβάνουν:

α. ανακλαστικότητα (reflectivity, in dBZ) σε CAPPI Mosaic, PPI & MAX DISPLAY
β. ταχύτητα Doppler (Doppler Velocity, in m/s) σε PPI & MAX DISPLAY
 

Radar info: The CAPPI scan layer height is 2km, with appropriate (interpolated) filling of the gaps that are generated between different antenna elevation angles (several are used to generate a CAPPI image). The MAX display layer cut-off is at 18km. The range is as indicated on the pictures (200km in most cases).

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/12/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
124b7f87-f64a-4ed4-b1a3-586baed035c3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.854858398438 34.385096036519, 31.854858398438 35.876532601369, 34.909057617188 35.876532601369, 34.909057617188 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/12/2019
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φίλιππος Τύμβιος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1071