Πρωτεύουσες καρτέλες

Προβλεψη για ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑ (00UTC run)

Πηγές