Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τρέχουσες προβλέψεις καιρού (point values)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης προγνωστικών μετεωρολογικών προβλέψεων. Η υπηρεσία αναπτύχθηκε από το Τμήμα Μετεωρολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου και με αυτή διατίθενται σε μορφή ΤΧΤ, προβλέψεις καιρού με χρονικό ορίζοντα 5 ημερών. Οι προβλέψεις παράγονται με υψηλής ανάλυσης (2 χιλιόμετρα) μετεωρολογικό μοντέλο (WRF) που είναι πολύ πιο λεπτομερές από ό,τι άλλα συστήματα που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της υποδομής του project CYTerra, τον ομώνυμο υπερυπολογιστή και τις διαδικτυακές υποδομές του Ινστιτούτου Κύπρου.

Οι ώρες πρόγνωσης αναφέρονται σε Παγκόσμια ώρα (UTC). H Τοπική ώρα = UTC +2 και για τις καλοκαιρινές ώρες UTC+3 (επιπλέον η θερινή ώρα).

Οι προβλέψεις ανανεώνονται 2 φορές την ημέρα. Τρέξιμο με δεδομένα 0000 Παγκόσμια Ώρα (διαθέσιμο συνήθως στις 0900 Τοπική Ώρα) και τρέξιμο με δεδομένα στις 1200 παγκόσμια ώρα (διαθέσιμο συνήθως στις 2100 τοπική). Το σύστημα ανανεώνει τις πληροφορίες αυτόματα και δεν υπάρχει διάκριση στην ονοματολογία των σταθμών.

Οι προβλέψεις αφορούν τις ακόλουθες παραμέτρους:

(α) ημερομηνία και ώρα [Time]
(β) θερμοκρασία [Temp] (Celcius)
(γ) σχετική υγρασία [RH] (%)
(δ) κατεύθυνση ανέμου [WDIR] (degrees)
(ε) ταχύτητα ανέμου [WSPEED] (kt)
(στ) βροχόπτωση [RR] (mm / 3hours)
(ζ) ατμοσφαιρική πίεση στο επίπεδο της θάλασσας [SLP] (hPa)

Για κάθε περιοχή παρέχονται δύο TXT αρχεία  προβλέψεων ανά 3ωρο, ένα γα το τρέξιμο στις 00:00 UTC και ένα για το τρέξιμο στις 12:00 UTC. Η ονομασία των αρχείων είναι της μορφής Point_Values_[AREA].txt. Τα αρχεία είμαι προσβάσιμα στο:

dom.org.cy/WRF4/[RUN]Z/02/Point_Values/Point_Values_[AREA].txt
όπου, AREA: όνομα περιοχής (πχ AGLANTZIA)
            RUN: ώρα τρεξίματος (00 ή 12) 

IMPORTANT NOTES: The information available through the above link is intended as a guide only and every reasonable effort shall be made to keep it current and accurate. It does not however purport to be a legal interpretation. In the event of any discrepancy between the version of a document obtained from the above directory and the designated official version, the designated official version is the authoritative one.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
f8cef777-f26a-4c4e-af9a-854c7adec8a8
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.871337890625 34.299770082936, 31.871337890625 35.828391433924, 35.013427734375 35.828391433924, 35.013427734375 34.299770082936))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
20/12/2021
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φίλιππος Τύμβιος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1181