Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τρέχουσες Σεισμολογικές Καταγραφές Σεισμολογικών Σταθμών

Σύνολο ψήφων: 0

Τρέχουσες καταγραφές των 9 χερσαίων υπαίθριων σεισμολογικών σταθμών του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
90f1dd39-d957-4ee8-9126-01c62e982c64
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.629638671875 34.19078976797, 31.629638671875 35.899618853342, 35.057373046875 35.899618853342, 35.057373046875 34.19078976797))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1996
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

122