Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τροχαία Δυστυχήματα και Θύματα ανά Έτος

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στον αριθμό των τροχαίων δυστυχημάτων και θυμάτάτων ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από το 2008 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

  • Έτος
  • Θανατηφόρα Δυστυχήματα
  • Σοβαρά Δυστυχήματα
  • Ελαφρά Δυστυχήματα
  • Δυστυχήματα - Μόνο Ζημιές
  • ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  • Νεκροί
  • Σοβαρά Τραυματίες
  • Ελαφρά Τραυματίες
  • ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΜΑΤΩΝ
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
51488756-9c68-4365-8ea5-f736b4386713
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.799926757813 34.457597263123, 31.799926757813 35.840916515454, 34.887084960938 35.840916515454, 34.887084960938 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2008 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αστ. 2528 Μ. Σιαμπτάνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

476