Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα παιδείας και πολιτισμού.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τυποποίηση Ελληνικών Ονομάτων Προσώπων

Σύνολο ψήφων: 0

Τυποποίηση ελληνικών ονομάτων χωρών όπως εκδόθηκε από την Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων. 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
28/11/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
28/11/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a3f41e4b-37a9-4c3b-8b8e-cd85851a5134
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.003173828125 34.336065483289, 32.003173828125 35.757100028555, 34.881591796875 35.757100028555, 34.881591796875 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

129