Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, είναι ημικρατικός οργανισμός, με αποστολή την παροχή καλής ποιότητας νερού σε ικανοποιητικές ποσότητες και λογικές τιμές, με την κατασκευή, συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των απαραίτητων υδατικών έργων που σχετίζονται με την υδατοπρομήθεια, εντός των δημοτικών ορίων της Λάρνακας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες και Παροχές Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που προέρχονται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας τα οποία αφορούν:

1. Air_Valves
2. CUPLING
3. Distribution_AC
4. Distribution_PE
5. Distribution_UPVC
6. Fire_Hydrants
7. GPS_HOUSE_PIPES
8. House_Meters
9. Pits
10. Sluice_Valves
11. Taf
12. Trunk

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα αρχεία μπορούν να ληφθούν από το από το directory που είναι προσβάσιμο μέσω του resource "US_UtilityAndGovernmentalServices Directory (gml)". Μέσω του directory διατίθενται 7 αρχεία gml, τα οποία αφορούν στους διάφορους δήμους και κοινότητες και η ονομασία των οποίων είναι της μορφής: US4_WaterNetwork [αρ.αρχείου][ονομα δήμου/κοινότητας].gml

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα/ υποεπίπεδα:

US4 (18)
US4.WaterNetwork_Air_Valves (19)
US4.WaterNetwork_CUPLING (20)
US4.WaterNetwork_SLUICE_VALVES (21)
US4.WaterNetwork_Fire_Hydrants (22)
US4.WaterNetwork_Tee (23)
US4.WaterNetwork_House_Meters (24)
US4.WaterNetwork_Pits (25)
US4.WaterNetwork_HOUSE_PIPES (26)
US4.WaterNetwork_Distribution_Pipes (27)
US4.WaterNetwork_Trunk_Pipes (28)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
0a37caee-aab3-4c96-8794-bc7fbafa6ee6
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.529586791992 34.83363767073, 33.529586791992 34.972168493092, 33.694381713867 34.972168493092, 33.694381713867 34.83363767073))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λάρνακα
Περίοδος Αναφοράς
23/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

162