Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες (Στατιστική Επετηρίδα)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με τον τομέα των Υπηρεσιών. Η συλλογή, μια από τις διαχρονικές εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνει 61 συνολικά Πίνακες, χωρισμένους σε 4 ενότητες, οι οποίοι καλύπτουν, από στατιστικής άποψης, όλο σχεδόν το εύρος του τομέα στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 1960 και εντεύθεν. Αναλυτικά η συλλογή περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:

G.1. TRANSPORT AND STORAGE
G.2. TOURISM
G.3. DISTRIBUTIVE TRADE
G.4. OTHER SERVICES
G.4.1. HOTELS AND RESTAURANTS, BUSINESS SERVICES, EDUCATION, HEALTH, OTHER SOCIAL AND PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
G.4.2. FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES
G.4.3. INSURANCE AND REGISTRATION OF COMPANIES

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
d33a8dbf-0c3f-4a31-8da4-7eebda26645d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.915283203125 34.208962951624, 31.915283203125 35.77492887569, 34.705810546875 35.77492887569, 34.705810546875 34.208962951624))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1960 to 31/12/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Εύη Καλογήρου, Ισίδωρος Κυπριδάκης, Λουκία Μακρή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

276