Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Υπολογισμός μηνιαίων αναγκών σε Νερό (m3/δεκάριο) ανά Τοποθεσία και Καλλιέργεια

Σύνολο ψήφων: 0

Τα δεδομένα αυτά αφορούν πρωτογενή στοιχεία από διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, και αφορούν στις υδατικές ανάγκες κατά μήνα. Σε δύο ξεχωριστά αρχεία παρέχονται τα δεδομένα ανά:

1) καλλιέργεια
2) περιοχή / σταθμό.

Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών:
http://news.ari.gov.cy/apps/irrigation.html

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/07/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b193f62b-4934-4bfb-9573-3c7f84a8422d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.77978512831 34.327560157053, 31.77978512831 35.784398825195, 35.14160153456 35.784398825195, 35.14160153456 34.327560157053))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1979 to 30/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

657