Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Υψομετρία (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Δεδομένα που προέρχονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν υψομετρικά δεδομένα. Το ψηφιακό μοντέλο εδάφους είναι ένα ομοιογενές και τακτικό σημειακό πλέγμα, το οποίο δεικνύει υψόμετρο επί εδάφους, ώστε να δημιουργεί μοντέλο επιφάνειάς της γης.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα πακέτα αυτά μπορούν να ληφθούν από τον κατάλογο που βρίσκεται στο resource Elevation Directory (gml). Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/03/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
89e722c1-cd51-409f-8da4-f4e221c78aff
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.821899414063 34.321605915641, 31.821899414063 35.769636353789, 35.106811523438 35.769636353789, 35.106811523438 34.321605915641))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
17/09/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1461