Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που Έλαβαν από την Δημοκρατία Πέραν του 1 εκατ. Ευρώ

Σύνολο ψήφων: 0

Οικονομικές συναλλαγές της Κυβέρνησης οι οποίες αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έλαβαν πέραν του ενός εκατομυρρίου ευρώ από την δημοκρατία κατ' έτος.

Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2014 και εντέυθεν

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
f10b700e-d452-4b8e-9e7a-133078a8856e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.832885742188 34.448538048272, 31.832885742188 35.787462390871, 34.876098632813 35.787462390871, 34.876098632813 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λεύκος Παπαδόπουλος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

73