Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που Έλαβαν Πέραν των 5 Χιλιάδων Ευρώ ανά Κονδύλι Δαπάνης της Κυβέρνησης

Σύνολο ψήφων: 0

Δημοσιοποίηση συναλλαγών της κυβερνησης με φυσικά και νομικά πρόσωπα που έλαβαν πέραν των 5 χιλιάδων ευρώ, ανά κονδύλι δαπάνης της. Η δημοσιοποίηση γίνεται με βάση τον Νόμο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και του περί Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Ν.38(Ι)/2014. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και παρουσιάζονται σε ξεχωριστή κατάσταση ανα Τμήμα / Υπηρεσία / Ειδικό Ταμείο.

Σημειώνεται ότι στις καταστάσεις δεν παρουσιάζονται το όνομα του φυσικού προσώπου για πληρωμές που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (πχ θέματα υγείας). Δεν παρουσιάζεται επίσης το όνομα του φυσικού προσώπου για πληρωμές που αφορούν προσωπικές απολαβές και έξοδα που έγινα από υπάλληλους για υπηρεσιακούς σκοπούς.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
14091260-c1c6-4e45-ba73-40fe4750d42d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.964721679688 34.42135450823, 31.964721679688 35.760721836548, 34.854125976563 35.760721836548, 34.854125976563 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λεύκος Παπαδόπουλος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

64