Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χάρτης Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών

Σύνολο ψήφων: 0

Χάρτης στον οποίο αποτυπώνονται όλοι οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί της Κύπρου.
Συγκεκριμένα, αποτυπώνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

α) ο αριθμός του σταθμού
β) το υψόμετρο του σταθμού,
γ) το είδος του σταθμού

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
04/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
5833928c-4caf-4265-a79c-244bb4385e24
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.394162127477, 31.953735351563 35.903234162629, 34.963989257813 35.903234162629, 34.963989257813 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1137