Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χάρτης Ζωνών Επικινδυνότητας Σεισμών και άλλων Γεωλογικών Κινδύνων (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης χάρτη των ζωνών επικινδυνότητας σεισμών και άλλων γεωλογικών κινδύνων (INSPIRE).

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML". Τα πακέτα αυτά μπορούν να ληφθούν μέσω του συνδέσμου που βρίσκεται στο resource Natural Risk Zones (gml).

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξετε τα επίπεδα:

  • NZ.RiskZone_Earthquakes (0)
  • NZ.otherGeologicalHydrological_GeologicalHazards (4)
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
018fcfdb-d377-49f2-b504-22ae986fae1a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.788940429688 34.348821855701, 31.788940429688 35.849822037079, 34.974975585938 35.849822037079, 34.974975585938 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2014
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2309