Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου, με βασικό άξονα την αειφορία και σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και το δημόσιο συμφέρον.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χάρτης Ορίων Τοπικών Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σύνολο ψήφων: 0

Περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
29/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
eaea8070-b4f0-4d81-8d39-34d8de09d154
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.799926757813 34.303457050541, 31.799926757813 35.840916515454, 34.942016601563 35.840916515454, 34.942016601563 34.303457050541))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
10/05/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έρμα Βαλανίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

658