Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου, με βασικό άξονα την αειφορία και σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και το δημόσιο συμφέρον.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χάρτης Πολεοδομικών Ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σύνολο ψήφων: 0

Περιλαμβάνει τις δημοσιευμένες Πολεοδομικές Ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σχετικός με τον Χάρτη αυτό είναι το Υπόμνημα Πολεοδομικών Ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προορίζονται για γενική ενημέρωση. Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες δημοσιεύσεις Ζωνών που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο αρχείο από την ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στην οποία βρίσκονται αναρτημένες οι τελευταίες δημοσιεύσεις.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/05/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
2c32533c-a5ab-4d4f-907a-cdc62dc9ec72
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.766967773438 34.294381146838, 31.766967773438 35.876532601369, 35.007934570313 35.876532601369, 35.007934570313 34.294381146838))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/11/1990 to 30/11/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έρμα Βαλανίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

70373