Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χάρτης της πόλης του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων (Χάρτης Πόλης) του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
bc9b565a-87cc-49a1-bb11-34762adaae96
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((-686.64845696418 35.181592753965, -686.64823723258 35.191727681626, -686.64181365632 35.192454361437, -686.6415905091 35.19770366773, -686.63782424759 35.199513209493, -686.63893319434 35.202949826734, -686.6300720349 35.207112847235, -686.6245342372 35.204762055357, -686.62498055259 35.209104515574, -686.61855697632 35.207836585779, -686.61146737402 35.210010566264, -686.60172043601 35.205665350795, -686.59330559196 35.202770284789, -686.59263954498 35.16475453015, -686.59706841689 35.162941409182, -686.60061492585 35.166020327256, -686.60260621458 35.161855192622, -686.60615272354 35.164392467647, -686.61390495719 35.162579338607, -686.61811409751 35.163485912462, -686.62320557982 35.161313487946, -686.62719498854 35.158234391689, -686.63361854386 35.15606183548, -686.64070473053 35.15606183548, -686.64624252822 35.155699734283, -686.6524463729 35.15225831759, -686.65399476187 35.158958569909, -686.65222320473 35.165296211908, -686.65776100243 35.168554663069, -686.65842361283 35.174167529503, -686.66374167893 35.176884015648, -686.65576629806 35.182134323549))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

353