Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χαλκούχα Χρυσοφόρα Μεταλλεία της Κύπρου

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος χαλκούχων χρυσοφόρων μεταλλείων της Κύπρου. Για κάθε μεταλλείο περιλαμβάνονται: (α) περιοχή-όνομα (β) εταιρεία (γ) μέθοδος_εκμετάλλευσης (δ) χαλκός % (ε) θείο % (στ) ποσότητα που εξορύχτηκε (ζ) περίοδος λειτουργίας (η) επαρχία

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/11/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
d179f487-08d6-4b9e-a26b-27e8c3ad083c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.937255859375 34.317919744957, 31.937255859375 35.864013145172, 34.815673828125 35.864013145172, 34.815673828125 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1920 to 30/12/2016
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Γεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

353