Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο - Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν τον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου καθώς και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών για την περίοδο από 2005 και εντεύθεν. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και περιλαμβάνουν:

(α) Κύκλος εργασιών (€εκ.)
(β) Αξία παραγωγής (€εκ.)
(γ) Προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές (€εκ.)
(δ) Αριθμό απασχολούμενων ατόμων

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/06/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
01/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
f444563d-b8f9-42f1-abf8-1515b176eabd
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.766967773438 34.448538048272, 31.766967773438 35.733972291267, 34.931030273438 35.733972291267, 34.931030273438 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2004
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ευαγγελία Ευσταθίου, Κωνσταντία Σεργίδη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

35