Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου, με βασικό άξονα την αειφορία και σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και το δημόσιο συμφέρον.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χρήσεις Γης (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν τις χρήσεις γης στην Κύπρο. Τα δεδομένα προέρχονται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και αφορούν Πολεοδομικές Ζώνες σε πολυγωνική μορφή, όπως ψηφιοποιήθηκαν από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω αρχείου "GML".

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8cf6a3f6-2d43-405a-bbb7-a70898bcc000
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.986694335938 34.394162127477, 31.986694335938 35.814193951437, 34.920043945313 35.814193951437, 34.920043945313 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
23/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έρμα Βαλανίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2487