Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χρήση Φυτοπροστατευτικών Ουσιών από Παραγωγούς

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών από παραγωγούς ανά δραστική ουσία και ανά καλλιέργεια. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και είναι διαθέσιμα από το 2011και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/07/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
30/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
598dd5cf-e5de-4574-88ec-a8dd9b243e17
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.366960909265, 31.953735351563 35.769636353789, 34.821166992188 35.769636353789, 34.821166992188 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2010
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άντρη Αγαθαγγέλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

49