Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ωριαίες Απολαβές Υπαλλήλων (Έρευνα Απολαβών 2014)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω της Έρευνας Απολαβών 2014 και αφορούν στις ωριαίες απολαβές των υπαλλήλων. Η Έρευνα Απολαβών (EA) 2014 είναι μέρος σειράς ερευνών που διεξάγονται με συχνότητα κάθε τέσσερα χρόνια, βάσει του Κανονισμού 530/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κανονισμού 1916/2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1738/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω πίνακες:

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α1: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Α2: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β1: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Β2: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Β3: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Β4: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Β5: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
B6: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/08/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a36fb556-e9de-4b97-a006-c0588f8b0d6c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.959228515625 34.35420729696, 31.959228515625 35.739267185608, 34.947509765625 35.739267185608, 34.947509765625 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαριλένα Λουκαΐδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

71