Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ωριαίες Μετρήσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων (Ιστορικά Στοιχεία)

Σύνολο ψήφων: 0

Ωριαίες μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων από το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα που λειτουργεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα περιλαμβάνει 9 Σταθμούς Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ιστορικές ωριαίες τιμές των συγκεντρώσεων για όλους τους ρύπους πλην αυτών των Αιωρούμενων Σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου μικρότερης των 10μm (ΑΣ10- PM10) και 2,5μm (ΑΣ2.5 - PM2.5).

Σημείωση: τιμές κάτω από τα όρια ανίχνευσης των οργάνων εμφανίζονται με τον κωδικό BDL (Below Detection Limit)

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/01/2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
17/04/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
0f659439-1706-4545-898b-7683e849228b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.898803710938 34.412291363453, 31.898803710938 35.823102472531, 34.931030273438 35.823102472531, 34.931030273438 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2010 to 31/12/2021
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρύσανθος Σαββίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2213