Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Όλα τα σημεία ενδιαφέροντος Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα σημεία ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Στα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, μουσεία, γκαλερί, αξιοθέατα, βιβλιοθήκες, πλατείες, χώροι λατρειάς κλπ.

Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Υ

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
c0cb5c9f-8147-4f35-87cf-296c81a7c439
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((-326.65529251099 35.182393537845, -326.64911270142 35.181271109147, -326.6477394104 35.191372409389, -326.64293289185 35.19221412773, -326.64190292358 35.196142031353, -326.63846969604 35.199508654728, -326.6388130188 35.202594603576, -326.63366317749 35.203436205639, -326.6298866272 35.208205119256, -326.62645339966 35.20539990987, -326.62473678589 35.209607687607, -326.61855697632 35.208205119256, -326.61478042603 35.210729724844, -326.60997390747 35.20988819837, -326.60242080688 35.206241482861, -326.59349441528 35.203155672587, -326.59383773804 35.165274816053, -326.59624099731 35.162468124346, -326.60070419312 35.165274816053, -326.60242080688 35.161626097947, -326.60619735718 35.16471348546, -326.61100387573 35.162187449848, -326.61581039429 35.163310142028, -326.6209602356 35.161906774382, -326.6254234314 35.1593806516, -326.62576675415 35.157977216157, -326.62954330444 35.157135143268, -326.63366317749 35.156854450368, -326.63915634155 35.156012365858, -326.64499282837 35.155170272631, -326.65323257446 35.152082522895, -326.65391921997 35.161345420544, -326.65117263794 35.164432818711, -326.65460586548 35.167800755774, -326.65838241577 35.170326617036, -326.656665802 35.174536211448, -326.66318893433 35.176781239347))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

144