Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Όρια Πολεοδομικών Ζωνών - Κτηματικός / Χωρομετρικός Χάρτης

Σύνολο ψήφων: 0

Όρια Πολεοδομικών Ζωνών από τον Κτηματικό / Χωρομετρικό Χάρτη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (Layer): ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, το υπό-επίπεδο (sub-layer) ΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ. 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
29/09/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
665bc864-dc1e-49c0-a027-9b51bf7fb2aa
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.222900390625 34.479391971048, 32.222900390625 35.719757939334, 34.749755859375 35.719757939334, 34.749755859375 34.479391971048))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2005 to 30/11/2020
Γλώσσα
Greek (Cyprus)
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
DLS Helpdesk
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

6199