Πρωτεύουσες καρτέλες

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η αποτελεσματική, απρόσκοπτη και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών που απορρέουν από τα Νομοθετήματα που απαρτίζουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Mητρώο Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ)

Σύνολο ψήφων: 0

Mητρώο Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ). Για κάθε διάταγμα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

  • ΑΡ. ΔΑΟ
  • Α/Α
  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  • Α.Δ.Τ. ΑΙΤΗΤΗ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
  • ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
  • ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/07/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
092c9f59-a5bf-4da7-a0d9-06f6a88d3c4f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.915283203125 34.317919744957, 31.915283203125 35.77492887569, 34.837646484375 35.77492887569, 34.837646484375 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
12/07/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρη Κοντού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

445