Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
1,301
Σύνολα Δεδομένων
3,670
Πόροι
93
Οργανισμοί
34
Data Stories
52
Εφαρμογές

Άρθρα και κείμενα

Ανακοινώνουμε την επίσημη δημοσίευση της νέας έκδοσης της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων της Κύπρου, data.gov.cy, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, 2024. Η νέα έκδοση αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος…
Για την υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής για τα Ανοικτά Δεδομένα, η οποία αποτελεί μέρος της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου, υπεύθυνη αρχή είναι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το οποίο πέραν της παρακολούθησης της εφαρμογής της…
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου στρατηγικής με τίτλο «Ανοικτά Δεδομένα – Στρατηγικό Πλάνο 2023-2027», το οποίο καταρτίστηκε από το ΤΔΔΠ με σκοπό την προώθηση της…
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Open Data Maturity Report 2022” δημοσιεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2022 και παρουσιάζει την πρόοδο και το βαθμό ωριμότητας, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τα Ανοικτά Δεδομένα  για…

Θεσμικό Πλαίσιο

Πληροφορίες για το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα ...

Υποστήριξη

Πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και κατευθυντήριες γραμμές για τους δημόσιους φορείς και τους χρήστες της Πύλης

Διαβάστε περισσότερα ...

e-Learning

Πρόσβαση σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης σε 16 ενότητες, που παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων

Μάθετε περισσότερα ...

Εφαρμογές

EV Power - EV charging Cyprus

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να βρει και να φορτίσει το ηλεκτρικό του όχημα σε ένα σημείο φόρτισης των συνεργατών μας. Η εφαρμογή παρέχει χάρτη με τους σταθμούς φόρτισης, καθώς και τη διαθεσιμότητα του κάθε φορτιστή, σε ζωντανό χρόνο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για πληρωμή της φόρτισης, ad-hoc, με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Cyprus Bus by Motion

Η εφαρμογή «Cyprus Bus» της MOTION είναι η επίσημη εφαρμογή του ΥΜΕΕ. Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τον χρονοπρογραμματισμό των λεωφορείων παγκύπρια και τον πραγματικό χρόνο άφιξης λεωφορείου σε κάθε στάση.

Fuel Prices Cyprus App

Η εφαρμογή περιέχει πληροφορίες για τις λιανικές τιμές όλων των πρατηρίων καυσίμων στην Κύπρο, που αντλούνται καθημερινά από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και επικαιροποιούνται άμεσα από τα πρατήρια καυσίμων. Επιπλέον, παρέχονται στατιστικά στοιχεία για αυτές τις τιμές.

pharmacy

 Cyprus Pharmacy Guide App

Η εφαρμογή Οδηγός Φαρμακείων Κύπρου περιλαμβάνει όλα τα φαρμακεία της Κύπρου μαζί με τις συντεταγμένες τους, καθώς εμφανίζει τα διημερεύοντα φαρμακεία (με συνεχή ενημέρωση).

Οργανισμοί

Στατιστική Υπηρεσία

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Τμήμα Περιβάλλοντος

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Δήμος Λευκωσίας

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.