Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κάλυψη Δεδομένων

Αφίξεις Τουριστών Κατά Μήνα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 75.

Αφίξεις τουριστών ανά σε μηναία βάση από το 1990 και εντεύθεν (σε 1000ς)

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH ARRIVALS('000)
Jan-90 46.398
Feb-90 62.295
Mar-90 112.452
Apr-90 168.848
May-90 168.553
Jun-90 157.250
Jul-90 204.337
Aug-90 197.925
Sep-90 174.949
Oct-90 147.128
Nov-90 59.523
Dec-90 61.821
Jan-91 27.528
Feb-91 16.748
Mar-91 44.815
Apr-91 81.168
May-91 124.753
Jun-91 145.217
Jul-91 192.000
Aug-91 204.000
Sep-91 190.100
Oct-91 172.300
Nov-91 90.300
Dec-91 96.200
Jan-92 52.700
Feb-92 62.300
Mar-92 107.000
Apr-92 187.100
May-92 230.300
Jun-92 217.000
Jul-92 253.100
Aug-92 249.800
Sep-92 244.000
Oct-92 200.700
Nov-92 111.500
Dec-92 75.500
Jan-93 67.200
Feb-93 69.400
Mar-93 119.600
Apr-93 172.500
May-93 186.500
Jun-93 172.200
Jul-93 224.500
Aug-93 244.800
Sep-93 222.500
Oct-93 205.300
Nov-93 91.500
Dec-93 65.000
Jan-94 55.000
Feb-94 62.000
Field Value
Organization Υπουργείο Οικονομικών
Modified
Release Date
Frequency
Μηνιαία
Identified
21209d16-cf81-404f-bb2c-d0de96442a84
Spatial
POLYGON ((31.964721679688 34.403227236495, 31.964721679688 35.805284430728, 34.832153320313 35.805284430728, 34.832153320313 34.403227236495))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Μαρία Μάτση
Contact email
mmatsi@mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1155