Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Αιτήσεις που Παραλήφθηκαν, Εγκρίθηκαν ή Απορρίφθηκαν από το Ταμείο Αφερεγγυότητας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν για πληρωμή από το Ταμείο Αφερεγγυότητας. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2009 και μετά.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Submitted Applications Approved Applications Rejected Applications
2009 17
2010 47 15 10
2011 96 38 26
2012 33 0 89
2013 110 1 13
2014 200 0 36
2015 36 3 165
2016 1 1 43
2017 2 24 0
2018 5 2 70
Field Value
Organization Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
c360b080-4fdd-4d1c-9fcb-36e562265912
Spatial
POLYGON ((31.953735351563 34.484769010509, 31.953735351563 35.823102472531, 34.953002929688 35.823102472531, 34.953002929688 34.484769010509))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταύρη Χρίστου
Contact email
schristou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

234