Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα, Ετήσια Στοιχεία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα σε ετήσια βάση από το 1995.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
f4e0e532-99de-4160-9657-dee4018f5249
Spatial
POLYGON ((31.920776367188 34.344711680931, 31.920776367188 35.827973897155, 34.898071289063 35.827973897155, 34.898071289063 34.344711680931))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
English
License
Contact Name
Βασίλης Κουνάδης
Contact email
vkounadis@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

102