Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Ανακοινώσεις Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (RSS)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων RSS αναφορικά με τις Ανακοινώσεις του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Ανακοίνωση περιλαμβάνονται: (α) Τίτλος (β) Σχετικό URL στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (γ) Ημερομηνία και Ωρα

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Συνεχής
Αναγνωριστικό 4b6c46c1-ccdc-4c37-99ec-36503317b4b2
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.893310295418 34.372911377277, 31.893310295418 35.727933461297, 34.910888643935 35.727933461297, 34.910888643935 34.372911377277))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Τσιαμέττης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gtsiamettis@mcit.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

514