Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Ανέσεις και Μέγεθος Κατοικημένων Κατοικιών στην Κύπρο (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

**Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με το μέγεθος και τις ανέσεις των κατοικημένων κατοικιών. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:**

**Α. ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**
Α1. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α2. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α3. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α4. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α5. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α6. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α7. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α8. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΝΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

**Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ**
Β1. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β2. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

**Γ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**
Γ1. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Γ2. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Γ3. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Γ4. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Γ5. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 2011
Γ6. ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ,
ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 9406cc16-ee80-4530-98e2-3feb2bbd8350
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.843872070313 34.43947785076, 31.843872070313 35.760721836548, 34.887084960938 35.760721836548, 34.887084960938 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gioannou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

86