Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Απασχόληση σε Άτομα και Ώρες κατά Οικονομική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Υπόσταση, Τριμηνιαία - Χρονοσειρά από το 1995

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Δεδομένα από την Στατιστική Υπηρεσίας τα οποία αφορούν:

(α) Αριθμός εργαζομένων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελματική υπόσταση
(β) Ώρες εργασίας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελματική υπόσταση

Τα στοιχεία είναι σε τριμηνιαία βάση και αφορούν την περίοδο από το 1995 και εντεύθεν.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Τριμηνιαία
Identified
9745bb7d-cbc7-4329-901a-97073e4b6c57
Spatial
POLYGON ((31.997680664063 34.366960909265, 31.997680664063 35.805284430728, 34.974975585938 35.805284430728, 34.974975585938 34.366960909265))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Σταυρούλα Δημητρίου
Contact email
sdemetriou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

132