Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις και Πρόστιμα που επιβάλλονται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αποφάσεις που λαμβάνονται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) και τον Διευθυντή της, προβλέπονται από τους πιο κάτω Νόμους:

- Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος

- Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι

- Οι περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμοι

- Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι

- Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Decision Date Legislation on which Decision was based Affected Company/Organisations Decision Summary Download_URL
2010/01(AΠ) 9/11/2010 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος A.F.Mpower Communications Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €50.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/298FE3E4C8387ACBC2257FB900332FB9/$file/Απόφαση 01-2010-A F Mpower ltd.pdf?OpenElement
2011/01(AΠ) 28/6/2011 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος WIN A.E. Τηλεπικοινωνιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες Διοικητικό Πρόστιμο €200.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/24F3ECDE1F3E7FE8C2257FB900337D92/$file/Απόφαση 01-2011-WIN A E.pdf?OpenElement
2012/01(AΠ) 11/1/2012 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος NETSMART (CYPRUS) LIMITED Διοικητικό Πρόστιμο €20.000 (απόφαση μετά από ιεραρχική προσφυγή) http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/A4FEC19F14BE656BC2257F530051E6FC/$file/Απόφαση 2012-01ΑΠ Netsmart Cyprus Ltd.pdf?OpenElement
2012/02(AΠ) 31/1/2012 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος WIN A.E. Τηλεπικοινωνιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες Διοικητικό Πρόστιμο €250.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/908DFF6E6A6D8E1AC2257FB90033F34E/$file/Απόφαση 02-2012-WIN A E.pdf?OpenElement
2012/03(AΠ) 15/6/2012 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος CYROMANIA GROUP LIMITED Διοικητικό Πρόστιμο €2.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/E46AD08157F92976C2257FB9003419EB/$file/Απόφαση 03-2012-CYROMANIA.pdf?OpenElement
2012/04(AΠ) 7/8/2012 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Οξοποιία Άρτεμης Λτδ Διοικητικό Πρόστιμο €2.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/9F356E4BD70E74F6C2257FB900343FD9/$file/Απόφαση 04-2012-Άρτεμις οξοποιία.pdf?OpenElement
2012/05(AΠ) 29/11/2012 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος El. Economou Trading Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €2.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/7A4B1BE15AF11996C2257FB90033CD99/$file/Απόφαση 05-2012-Εl Economou.pdf?OpenElement
2013/01(ΑΠ) 15/2/2013 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Chris Cash & Carry Limited Διοικητικό Πρόστιμο €5.000 (απόφαση μετά από ιεραρχική προσφυγή) http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/8DB64A6E717620E7C2257FDF003D39BE/$file/Απόφαση 01-2013ΙΠ- Chris Cash and Carry Ltd.pdf?OpenElement
2013/03(ΑΠ) 2/9/2013 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Τροφοεμπορική Λτδ Διοικητικό Πρόστιμο €2.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/FE7DD875F9C87A24C2257FDF003EB749/$file/Απόφαση 3-2013 - Τροφοεμπορική.pdf?OpenElement
2013/07(ΑΠ) 21/11/2013 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Giorgos Kyriakides Snoopys Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €300 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/1206EC83EAA0C6A7C2257FDF003F7D65/$file/Απόφαση 7-2013 - G Kyriakides SNOOPYS.pdf?OpenElement
2013/04(ΑΠ) 21/11/2013 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Litsa’s Supermarket Limited Διοικητικό Πρόστιμο €300 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/270052033291A4C3C2257FDF003EF7D0/$file/Απόφαση 4-2013 - Litsa's Supermarket.pdf?OpenElement
2013/06(ΑΠ) 22/11/2013 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος C.A.C Papantoniou Trading Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €500 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/9C6EDCB1269EAEC1C2257FDF003F5EA6/$file/Απόφαση 6-2013 - CAC Papantoniou Trading.pdf?OpenElement
2013/05(ΑΠ) 22/11/2013 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος C.A.C Papantoniou Trading Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €1.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/2AA7BE7230DD41D8C2257FDF003F31A5/$file/Απόφαση 5-2013 - CAC Papantoniou Trading.pdf?OpenElement
2013/08(ΑΠ) 2/12/2013 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Vitamelia (CY) Limited Διοικητικό Πρόστιμο €500 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/3F5517CA6DAB3881C2257FDF003DF056/$file/Απόφαση 8-2013 - Vitamelia (CY).pdf?OpenElement
2014/02(ΑΠ) 25/2/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Philippos Supermarket Limited Διοικητικό Πρόστιμο €2.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/D68BEAF96ED66616C2257FDF003E1131/$file/Απόφαση 2-2014 - Philipos Supermarket.pdf?OpenElement
2014/01(ΑΠ) 25/2/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Studio B Designs Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €100.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/452578A02CD46443C2257FDF003DAF9A/$file/Απόφαση 1-2014 - Studio B Designs.pdf?OpenElement
2014/03(ΑΠ) 18/3/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Αδελφοί Καρσερά Λιμιτεδ Διοικητικό Πρόστιμο €500 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/D1FC0D2B3E4505BAC2257FDF003EDDAC/$file/Απόφαση 3-2014 - Aδελφοί Καρσερά.pdf?OpenElement
2014/04(ΑΠ) 3/4/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Λαϊκή Υπεραγορά Τρεμετουσιώτης Λιμιτεδ Διοικητικό Πρόστιμο €500 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/FAC559F27C9093F2C2257FDF003F130C/$file/Απόφαση 4-2014 - Λαική Υπερ Τρεμετουσιώτης.pdf?OpenElement
2014/08(ΑΠ) 30/6/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Cyta Ακύρωση απόφασης μετά από ιεραρχική προσφυγή http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/1A3BFF5D4CAFBEBCC2257F5300532753/$file/Απόφαση 08-2014- Cyta.pdf?OpenElement
2014/07(ΑΠ) 30/6/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος A.G.I Teleconnect Services Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €10.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/39727B42203AEE0CC2257F530052D057/$file/Απόφαση 2014-07ΑΠ AGI TELECONNECT SERVICES LTD.pdf?OpenElement
2014/05(ΑΠ) 30/6/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Gravity Solutions Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €2.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/EFEC034A3CD59880C2257F53005277FD/$file/Απόφαση 2014-05ΑΠ Gravity Solutions Ltd.pdf?OpenElement
2014/10(ΚΡ) 4/8/2014 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι Vineland Developments Ltd Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/39E22B4737DE1D23C2257F530053787A/$file/Απόφαση 2014-10ΚΡ Vineland Developments Ltd.pdf?OpenElement
2014/09(ΑΠ) 12/8/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Lidl Cyprus Διοικητικό Πρόστιμο €20.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/FD669ABF5016562EC2257F5300534DC1/$file/Απόφαση 2014-09ΑΠ Lidl Cyprus.pdf?OpenElement
2014/12(ΚΡ) 2/9/2014 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι Alpha Panareti Public Ltd Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/53E1E80C0199856CC2257F530053EF76/$file/Απόφαση 2014-12ΚΡ Alpha Panareti Public Ltd.pdf?OpenElement
2014/13(ΚΡ) 10/9/2014 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι Alpha Panareti Public Ltd Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/67D8D403188AD33DC2257F5300541313/$file/Απόφαση 2014-13ΚΡ Aplha Panareti Public Ltd.pdf?OpenElement
2014/15(ΑΠ) 13/10/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Micro Stores Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €3.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/F8C90A294A5B9A9FC2257F53005439B4/$file/Απόφαση 2014-15ΑΠ Micro Stores Ltd.pdf?OpenElement
2014/06(ΑΠ) 17/10/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Gan Direct Insurance Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €10.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/E05198D3EE356731C2257F530052A9CB/$file/Απόφαση 2014-06ΑΠ Gan Direct Insurance Ltd.pdf?OpenElement
2014/16(ΚΡ) 30/10/2014 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι Cablenet Communication Systems Ltd Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/BFFE910513947E71C2257F53005460F9/$file/Απόφαση 2014-16ΚΡ Cablenet Communication System Ltd.pdf?OpenElement
2014/17(ΑΠ) 13/12/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος G.A.P AKIS EXPRESS LIMITED Ακύρωση απόφασης μετά από ιεραρχική προσφυγή http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/18B047D1A53BE003C2257F5300548B6F/$file/Απόφαση 17-2014- GAP Akis Express Limited.pdf?OpenElement
2014/19(ΑΠ) 15/12/2014 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος MTN CYPRUS LIMITED Διοικητικό Πρόστιμο €30.000 (απόφαση μετά από ιεραρχική προσφυγή) http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/428ACDB8ADCCE7AAC2257F530054E40F/$file/Απόφαση-ΙΠ 19-2014- MTN Cyprus Ltd.pdf?OpenElement
2014/18(ΑΠ) 16/1/2015 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος L.I.V.E. PAPADOPOULOS FRANCHISES LTD Διοικητικό Πρόστιμο €2.500 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/03BB2DA62BF437E6C2257F530054B6AF/$file/Απόφαση 2014-18ΑΠ LIVE Papadopoulos Franchises Ltd.pdf?OpenElement
2015/04(ΑΠ) 20/1/2015 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Gan Direct Insurance Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €3.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/B20CC5BD4FE80007C2257F540031FC3E/$file/Απόφαση 2015-04ΑΠ Gan Direct Insurance Ltd.pdf?OpenElement
2015/05(ΑΠ) 21/1/2015 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος MTN CYPRUS LIMITED Ακύρωση απόφασης μετά από ιεραρχική προσφυγή http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/57CDBAA7F1CE307FC2257F5400321D7E/$file/Απόφαση-ΙΠ 05-2015- MTN Cyprus Ltd.pdf?OpenElement
2015/01(ΒΑ) 22/1/2015 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι Santa Marina Handicrafts Ltd Διοικητικό Πρόστιμο €500 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/90A7AB3555F9ECB1C2257F530029E5AE/$file/Απόφαση 2015-1ΒΑ Santa Marina Handicrafts ltd.pdf?OpenElement
2015/03(ΚΡ) 2/2/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι G.N. Hassapis Bros Ltd και G. Hassapis & Sons Ltd Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/7F3CBA790CBAF56CC2257F540031D9F5/$file/Απόφαση 2015-03ΚΡ GN Hassapis Bros Ltd και G Hassapis & Sons Ltd.pdf?OpenElement
2015/01(ΚΡ) 2/2/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι G.N. Hassapis Bros Ltd και G. Hassapis & Sons Ltd Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/13C1A03BD20C1634C2257F5400310300/$file/Απόφαση 2015-01ΚΡ GN Hassapis Bros Ltd και G Hassapis & Sons Ltd.pdf?OpenElement
2015/02(ΑΠ) 6/2/2015 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Διοικητικό Πρόστιμο €200.000 (απόφαση μετά από ιεραρχική προσφυγή) http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/DE45C652F8494014C2257F540031AE3F/$file/Απόφαση 2015-02ΑΠ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.pdf?OpenElement
2015/06(ΚΡ) 1/3/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι Felstar Estates Limited Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/7771EC80E6FF7DACC2257F5400326590/$file/Απόφαση 2015-06ΚΡ Felstar Estates Limited.pdf?OpenElement
2015/08(ΑΠ) 14/5/2015 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Chris Cash & Carry Limited Διοικητικό Πρόστιμο €5.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/A21EBD629A89DF6EC2257F540032D864/$file/Απόφαση 2015-08ΑΠ Chris Cash and Carry Ltd.pdf?OpenElement
2015/12(ΚΡ) 19/5/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι G. HASSAPIS & SONS LTD και G.N. HASSAPIS BROS LTD Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/26EC30E0AFEC6546C2257F5400340511/$file/Απόφαση 2015-12ΚΡ GN Hasapis Bros Ltd και G Hassapis & Sons Ltd.pdf?OpenElement
2015/07(ΚΡ) 19/5/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι KENTRIKI STEGASTIKI ETERIA (KESE) LTD Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/F3BC803453909266C2257F540032B394/$file/Απόφαση 2015-07ΚΡ Kentriki Stegastiki Eteria (KESE) Ltd.pdf?OpenElement
2015/13(ΚΡ) 25/5/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι Α. CHACHOLIS DEVELOPERS LTD Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/9C41D9E2A0DB6933C2257F5400342D3A/$file/Απόφαση 2015-13ΚΡ A CHACHOLIS DEVELOPERS LTD.pdf?OpenElement
2015/11(ΚΡ) 29/5/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι ALPHA PANARETI PUBLIC LTD Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/4FAA4573F9CD356EC2257F540033E051/$file/Απόφαση 2015-11ΚΡ ALPHA PANARETI PUBLIC LTD.pdf?OpenElement
2015/10(ΚΡ) 29/5/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι ALPHA PANARETI PUBLIC LTD Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/CCF02C81E5D12E8FC2257F5400332DF9/$file/Απόφαση 2015-10ΚΡ Alpha Panareti Public Ltd.pdf?OpenElement
2015/09(ΚΡ) 4/6/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι ALPHA PANARETI PUBLIC LTD Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/6B380E4380ED025EC2257F5400330EE6/$file/Απόφαση 2015-09ΚΡ Alpha Panareti Public Ltd.pdf?OpenElement
2015/15(ΑΠ) 5/6/2015 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Chris Cash & Carry Limited Διοικητικό Πρόστιμο €5.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/76E1B73DB06DAB91C2257F5400346C28/$file/Απόφαση 2015-15ΑΠ Chris Cash and Carry Ltd.pdf?OpenElement
2015/14(ΑΠ) 5/6/2015 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος Βιομηχανία Γάλακτος και Παγωτού Ζυμαράς Λτδ Διοικητικό Πρόστιμο €2.000 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/F91EA7A7E02D901EC2257F5400344D6A/$file/Απόφαση 2015-14ΑΠ Απόφαση Βιομηχανία Γάλακτος και Παγωτού Ζυμαράς Λτδ.pdf?OpenElement
2015/23(ΚΡ) 10/6/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι S.N.K. VENUS HOME DEVELOPERS LTD Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/D6E07947E5133625C2257F540035B105/$file/Απόφαση 2015-23ΚΡ SNK VENUS HOME DEVELOPERS LTD.pdf?OpenElement
2015/21(ΚΡ) 10/6/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι S.N.K. Venus Home Developers Ltd Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/FA9DECEBC3F96095C2257F5400357732/$file/Απόφαση 2015-21ΚΡ SNK VENUS HOME DEVELOPRS LTD.pdf?OpenElement
2015/20(ΚΡ) 10/6/2015 Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι S.N.K. VENUS HOME DEVELOPERS LTD Εντοπισμός ρητρών στη σύμβαση που θεωρήθηκαν καταχρηστικές http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/FBF6C88A937832B1C2257F5400350FC1/$file/Απόφαση 2015-20ΚΡ SNK VENUS HOME DEVELOPERS LTD.pdf?OpenElement
Field Value
Organization Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
7a6fd84e-5772-4c7b-80c6-d745524a378a
Spatial
POLYGON ((31.865844726563 34.448538048272, 31.865844726563 35.885434122262, 34.942016601563 35.885434122262, 34.942016601563 34.448538048272))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Γιώργος Μαυρογιάννης
Contact email
gmavroyiannis@mcit.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

294