Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2004

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2004. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
61434 29/12/2004 Προϋπολογισμός του Ταμείου Δημοσιών Δανείων για το έτος 2005 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 53 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0B03A8193BCE8C70C2257E8500467537/$file/61.434.pdf
61381 22/12/2004 Αποζημιώσεις λόγω των μέτρων περιορισμού και εξάλειψης της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας (ring rot) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 45 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0B35719D74F00224C2257E8500458A6B/$file/61.381.pdf
61304 9/12/2004 Δεύτερος συμπληρωματικός προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2004 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ, γνωστ. 36 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0BCF428EB5646A1EC2257E85004437BA/$file/61.304.pdf
61433 29/12/2004 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το 2005 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 52 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/26F9D2561E410AAAC2257E85004652F0/$file/61.433.pdf
61270 9/12/2004 Σύνθεση Εθνικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της UNESCO "Memory of the World" Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 30 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2EF09682BCC0782EC2257E85004300B2/$file/61.270.pdf
61242 1/12/2004 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το έτος 2005 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 24 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/306ACCCC0E5B4FAFC2257E85004232A8/$file/61.242.pdf
61334 15/12/2004 Στρατηγικό σχέιο για την ανάπτυξη και στήριξη της αμπελουργίας Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 38 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/319D445535BC01F6C2257E8500451847/$file/61.334.pdf
61237 1/12/2004 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ, 21 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/43159E4F903559FCC2257E850041C993/$file/61.237.pdf
61383 22/12/2004 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2005 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 46 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/48477281C5087EF7C2257E850045ADB7/$file/61.383.pdf
61302 9/12/2004 Αίτηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/2191/2000) κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης για ανέγερση ηλεκτρικού υποσταθμού 132ΚV και εγκατάσταση λωρίδων εισόδου/εξόδου γραμμών μεταφοράς στα τεμάχια με αρ. 44, 47-55, 177, 147, 228 και 424 φ/σχ ΧΧΧ.30.W1 στο Τσέρι/Λατσιά με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και (3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3934, ημερ. 17.12.2004, αρ. γνωστ. 172 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5115C94483FA2936C2257E8500446DE8/$file/61.302.pdf
61243 1/12/2004 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 25 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/599747E9A6467841C2257E8500424DC5/$file/61.243.pdf
61384 22/12/2004 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 47 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5FB1FDA97EBAD311C2257E850045C83C/$file/61.384.pdf
61238 1/12/2004 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2005 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 22 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6D0A0887712377E8C2257E850041EC21/$file/61.238.pdf
61401 22/12/2004 Παροχή έκτακτου βοηθήματος στους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων Υπουργείο Εσωτερικών ε..ε 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 51 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/712A98D147CF1E5DC2257E850046335C/$file/61.401.pdf
61241 1/12/2004 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2005 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 23 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/7301DD16B03C2AABC2257E8500420CA8/$file/61.241.pdf
61385 22/12/2004 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 48 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/929E040CA385FCEDC2257E850045E629/$file/61.385.pdf
61400 22/12/2004 Διορισμός Προέδρου Πολεοδομικού Συμβουλίου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ, γνωστ. 50 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9884F19144BCEEE0C2257E8500461A99/$file/61.400.pdf
61288 9/12/2004 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2004 (Αρ. 2/2004) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 31 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9BCB4298EF021314C2257E850043380A/$file/61.288.pdf
61255 1/12/2004 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2004 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 27 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A28375C7351B24A8C2257E8500429327/$file/61.255.pdf
61297 9/12/2004 Διορισμός του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και της Μόνιμης Υπηρεσιακής Επιτροπής το Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 34 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/ADD022D66C4F861CC2257E850043E4B0/$file/61.297.pdf
61303 9/12/2004 Αναθεώρηση του ύψους των επιδομάτων σε παιδιά εγκλωβισμένων που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 35 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C05635CE85BBC758C2257E8500440B5A/$file/61.303.pdf
61316 15/12/2004 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπρικού Μουσείου για το έτος 2005 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3949. ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 37 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/CD12A8420E5FD1DCC2257E850044F7DF/$file/61.316.pdf
61345 22/12/2004 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών που προέκυψαν από την Τουρκική Εισβολή Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 44 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/CE59FE74AE3DD905C2257E850045437D/$file/61.345.pdf
61267 9/12/2004 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τους κανονισμούς 14 και 19 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ, γνωστ. 28 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/DB2AE11DB920FEADC2257E850042C2B7/$file/61.267.pdf
61386 22/12/2004 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 49 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E0D48CD16552CDE4C2257E850045FF86/$file/61.386.pdf
61290 9/12/2004 Προύπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2005 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 33 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/EE2B6310F595B72AC2257E850043C367/$file/61.290.pdf
61236 1/12/2004 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος 2005 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 20 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F2D196365989E070C2257E850041A835/$file/61.236.pdf
61253 1/12/2004 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 26 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F4E40576C85F4D59C2257E8500427422/$file/61.253.pdf
61289 9/12/2004 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2004 (Αρ. 3/2004) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 32 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/FC5A38B6CF62EF7BC2257E850043996F/$file/61.289.pdf
61235 1/12/2004 Διεύρυνση του Συμβουλίου Εγκληματικοτήτας Yπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 19 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/DF1C8BD74E594791C2257E83002B72F0/$file/61.235.pdf
60421 15/6/2004 Διορισμός διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3889, ημερ. 6.8.2004, αρ. γνωστ. 123 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0B4C9CA1C32F5565C2257E8200311517/$file/60.421.pdf
60442 25/6/2004 α) Αντικατάσταση μελών της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. β) Καθορισμός χρονικής διάρκειας θητείας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 124 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/14C6542E4ACF3CADC2257E82003137B7/$file/60.442.pdf
60375 10/6/2004 Αντικατάσταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3887, ημερ. 23.7.2004, αρ. γνωστ. 122 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/274FA7673C7604D6C2257E820030E936/$file/60.375.pdf
60443 25/6/2004 Προϋπολογισμός για το έτος 2004 του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 125 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/51390E6D6BDC686DC2257E8200315C9C/$file/60.443.pdf
60459 25/6/2004 Σχέδιο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 126 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/55AE4AF8123FB88AC2257E8200317C49/$file/60.459.pdf
60465 25/6/2004 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για την περίοδο 1.4.2004-31.12.2004. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 128 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6DFE0D943031AAC3C2257E820031D530/$file/60.465.pdf
60357 4/6/2004 Διορισμός διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ. γνωστ. 119 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/83BC814F1722CD84C2257E8200308FAD/$file/60.357.pdf
60461 25/6/2004 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 127 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C86ABFCDE6571DC6C2257E8200319926/$file/60.461.pdf
60363 4/6/2004 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμάκων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ. γνωστ. 120 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/DA55236D92A6B3FBC2257E820030AA7C/$file/60.363.pdf
60372 4/6/2004 Διορισμός Επιτρόπων και Αναπληρωτών Επιτρόπων για το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ. γνωστ. 121 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/DC49DE7CB3A81144C2257E820030BDAB/$file/60.372.pdf
60356 4/6/2004 Διορισμός του Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών Κύπρου ως μέλους της Επιτροπής Καθοδήγησης του Εθνικού Οργανισμού για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ. γνωστ. 118 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E2E3538114092A32C2257E820030642E/$file/60.356.pdf
61201 24/11/2004 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993-2004 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3944, ημερ. 14.1.2005, αρ. γνωστ. 18 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1EF9001051DAB8B8C2257E8100244E4E/$file/61.201.pdf
61159 16/11/2004 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 14 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2318D6107FB50795C2257E810023A692/$file/61.159.pdf
61150 16/11/2004 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Φρέναρος (Περιοχή Θ) για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 12 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/27C0DADAFFC9D222C2257E8100230B4F/$file/61.150.pdf
61143 16/11/2004 Αιτήματα Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 11 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/72448EA02F1BCE6EC2257E810022E439/$file/61.143.pdf
61167 16/11/2004 Στήριξη της παραγωγής πατατών εσοδείας 2003 -2004 και παραχώρηση αποζημιώσεων για ζημιές απο θεομηνίες Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 15 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/79540BB1ED1BD25FC2257E810023BEAF/$file/61.167.pdf
61179 24/11/2004 Προϋπολογισμπός εσόδων και εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για την περίοδο 1.10.2004-30.9.2005 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3944, ημερ. 14.1.2005, αρ. γνωστ. 16 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/89890A2D114D5596C2257E810023F80A/$file/61.179.pdf
61133 16/11/2004 Διορισμός υπηρεσιακής επιτροπής στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ, γνωστ. 10 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8FDF9D1B5F9003BCC2257E810022C5A2/$file/61.133.pdf
61200 24/11/2004 Προϋπολογισμοί της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και του Ινστιτούτου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη σχολική χρονιά 2003-2004 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3944, ημερ. 14.1.2005, αρ. γνωστ. 17 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A322BCCF42D40BA1C2257E8100242BF1/$file/61.200.pdf
61158 16/11/2004 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικωνιών Κύπρου για το έτος 2004 "Ο περι Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2004" Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 13 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E00F836A55AECDDAC2257E8100232B2F/$file/61.158.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 4a421a7a-eed0-4408-90d0-ee58ca0df081
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.810913085938 34.520984242502, 31.810913085938 35.885434122262, 34.799194335938 35.885434122262, 34.799194335938 34.520984242502))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνιδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

369