Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2005

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2005. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) Αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

Data and Resources

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
63117 28/12/2005 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 56 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0016A636CCF9BB05C2257E59001C0978/$file/63.117.pdf
63127 28/12/2005 Διοικητικό Συμβούλιο Σχολής Τυφλών "Άγιος Βαρνάβας" Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 58 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0F88D92E25F54B0EC2257E59001C426C/$file/63.127.pdf
63125 28/12/2005 Διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 57 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/51AD5497AC1BA890C2257E59001C2450/$file/63.125.pdf
63115 28/12/2005 Προϋπολογισμός του Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 54 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8823F4BCB9BCF5D8C2257E59001BCA54/$file/63.115.pdf
63129 28/12/2005 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ.γνωστ. 59 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9EE5F03E48F99A68C2257E59001C5D96/$file/63.129.pdf
63116 28/12/2005 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α) για το έτος 2006 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 55 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/B9192A10F88FD33CC2257E59001BE7CD/$file/63.116.pdf
63106 28/12/2005 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 53 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/BE8DB20F1AFB402FC2257E59001BA2D3/$file/63.106.pdf
63072 21/12/2005 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4074, ημερ. 22.3.2006, αρ. γνωστ. 51 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/04798CF04C8D3E5FC2257E580043D95B/$file/63.072.pdf
62953 5/12/2005 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 31 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/159B2D6F3F4AE920C2257E58003F604C/$file/62.953.pdf
62954 5/12/2005 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου της ΡΑΕΚ για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 32 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1B5CFAD36CEDF802C2257E58003F8862/$file/62.954.pdf
63012 14/12/2005 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α) για το 2006 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 43 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/313C976197950A8AC2257E580041B764/$file/63.012.pdf
62881 5/12/2005 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 24 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/35B9348DEF178F4AC2257E580034A743/$file/62.881.pdf
62952 5/12/2005 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 30 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/361A3D22D4EC8C27C2257E58003F2E6D/$file/62.952.pdf
63009 14/12/2005 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 41 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/37F3A55F784F07D3C2257E5800417D30/$file/63.009.pdf
62902 5/12/2005 Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 27 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/40AE3FF6485CEDD1C2257E5800352152/$file/62.902.pdf
63057 21/12/2005 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4074, ημερ. 22.3.2006, αρ. γνωστ. 49 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/45B08D4D62FC0F70C2257E5800437FB8/$file/63.057.pdf
63013 14/12/2005 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 44 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5E762A35DC026038C2257E580041E64A/$file/63.013.pdf
62896 5/12/2005 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μέσω του προϋπολογισμού για το 2006 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ.γνωστ. 25 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/61FF4DF34D60A944C2257E580034CA25/$file/62.896.pdf
62951 5/12/2005 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 29 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6510D20C64FF11DDC2257E58003F0D91/$file/62.951.pdf
63058 21/12/2005 Διορισμός μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4074, ημερ. 22.3.2006, αρ. γνωστ. 50 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/668D55E84A3FF2F6C2257E580043BA9B/$file/63.058.pdf
63102 28/12/2005 Αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου για Στήριξη και Ανάπτυξη της Αμπελουργίας Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 52 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6B2CEEEC24B42BCBC2257E5800445CB7/$file/63.102.pdf
63092 28/12/2005 Κλήση υποχρέων στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τους κανονισμούς 14 και 19 των περί Πολτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4068, ημερ. 17.1.2006, αρ. γνωστ. 16 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6C209F1924A46D9AC2257E5800440A4D/$file/63.092.pdf
62956 5/12/2005 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2005 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 34 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/74CF3D105D8135E7C2257E58004007C9/$file/62.956.pdf
63037 14/12/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 14 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/74D776CDE3E05549C2257E5800427F04/$file/63.037.pdf
63036 14/12/2005 Αιτήσεις της κας Σταυρούλας Αναστασιάδου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/1740/2002, ΛΕΥ/1760/2002) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης από υπόγειο χώρο στάθμευσης σε μουσικοχορευτικό κέντρο και αίθουσα δεξιώσεων στα τεμάχια με αρ. 2709 και 2710, φ/σχ. ΧΧΧ/13.Ε1 και ΧΧΧ/13.Ε2 Τμήμα Η στο Στρόβολο με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 13 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/7DB45D8A0D68F4E4C2257E5800420205/$file/63.036.pdf
62950 5/12/2005 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 28 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/7E6CC843AD12F260C2257E58003EE688/$file/62.950.pdf
62971 5/12/2005 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 37 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/826570C49E8A3000C2257E580040AA24/$file/62.971.pdf
62957 5/12/2005 Διορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 35 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/87A9828C7C413F7BC2257E58004038B6/$file/62.957.pdf
62958 5/12/2005 Διορισμός μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 36 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9C9BFE92F453A17EC2257E5800405CD0/$file/62.958.pdf
63040 14/12/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 12 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9D3F8CF182E9A676C2257E580042EE63/$file/63.040.pdf
62879 5/12/2005 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2006 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 22 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9F98EFE8D3E23F70C2257E580033FB61/$file/62.879.pdf
63008 14/12/2005 Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και δύο μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 40 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A00B984BA2D40441C2257E5800414E87/$file/63.008.pdf
63038 14/12/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 15 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/BE17A04C75CDDED5C2257E580042B8D5/$file/63.038.pdf
63010 14/12/2005 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 42 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C754047BC607E9C3C2257E5800419A8C/$file/63.010.pdf
62880 5/12/2005 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2006 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 23 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/DAAE301E77843DF4C2257E5800348BF5/$file/62.880.pdf
62898 5/12/2005 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Μοσφιλωτή της Επαρχίας Λάρνακας για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων (Περιοχή Γ') Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 26 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E6A275FC1D123FC5C2257E580034F91A/$file/62.898.pdf
62968 5/12/2005 Αίτηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΜ/1682/1999) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού για επέκταση υφιστάμενου συγκροτήματος γραφείων στο τεμάχιο με αρ. 464 φ/σχ 53/64 στα Κάτω Πολεμίδια με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4062, ημερ. 30.12.2005, αρ. γνωστ. 213 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/EAED55CE071110D2C2257E580040E938/$file/62.968.pdf
62914 5/12/2005 Αίτηση της Εταιρείας Mathikoloni Partridge Farm Ltd για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΜ/1244/2001) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για τη δημιουργία φάρμας παραγωγής και εκτροφής περδικιών στα τεμάχια με αρ. 244, 247 και 80 φ/σχ LIV/3 στη Μαθηκολώνη με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4062, ημερ. 30.12.2005, αρ. γνωστ. 212 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/ED789665F29755A3C2257E58003E2327/$file/62.914.pdf
62955 5/12/2005 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 33 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/EE74D5FF34DA90D0C2257E58003FAF84/$file/62.955.pdf
62791 2/11/2005 Πλήρωση δύο κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 7 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/014CA8E056D8BA5FC2257E54003DFA23/$file/62.791.pdf
62804 2/11/2005 Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Νομικής Αρωγής Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 8 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/118E811CA4E2BDE7C2257E54003E1D33/$file/62.804.pdf
62743 21/10/2005 Πρόσκληση στρατευσίμων Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 1 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1B0002E620C48D44C2257E54003C7450/$file/62.743.pdf
62709 5/10/2005 Διορισμός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4057, ημερ. 9.12.2009, αρ. γνωστ. 206 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/231FBDF2E1FDB40BC2257E54003A0116/$file/62.709.pdf
62727 13/10/2005 Διορισμός Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4058, ημερ. 16.12.2005, αρ. γνωστ. 210 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2515133BBED45760C2257E54003B2059/$file/62.727.pdf
62868 9/11/2005 Παροχή πρόσθετης οικονομικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους των ορεινών πέραν των 600 μέτρων περιοχών για θερμομόνωση των κατοικιών τους Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4069, ημερ. 27.1.2006, αρ. γνωστ. 20 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/38BBD142DCF37033C2257E54003F9064/$file/62.868.pdf
62769 21/10/2005 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 3 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3BC88FF1C0C3080FC2257E54003D5D9E/$file/62.769.pdf
62781 21/10/2005 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 6 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5410BEFCCEE473DAC2257E54003DCC61/$file/62.781.pdf
62862 9/11/2005 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4069, ημερ. 27.1.2006, αρ. γνωστ. 19 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/612A64DA52C0930AC2257E54003F7277/$file/62.862.pdf
62815 2/11/2005 Αντικατάσταση μέλους της Αρχής Αδειών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 9 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/69129B67AAEE1B79C2257E54003E3ADF/$file/62.815.pdf
62715 5/10/2005 Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4057, ημερ. 9.12.2005, αρ. γνωστ. 207 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/807D1D9E7C2B2224C2257E54003A31C2/$file/62.715.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 44612b43-83b8-4c4c-a707-8d51df0b6b48
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.766967773438 34.448538048272, 31.766967773438 35.894334642716, 35.018920898438 35.894334642716, 35.018920898438 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

376