Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2008

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2008. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
68109 39792 Επιχορήγηση μαθητών για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 33 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/053DE2D33B414E39C2257DB1003FB201/$file/68.109.pdf
68091 39792 Αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας για παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις οικογένειες με τρία παιδιά, όπως συμβαίνει με τις πολύτεκνες οικογένειες (με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά) Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 28 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/08836F4497E5753EC2257DB100284B5A/$file/68.091.pdf
68073 39785 Αίτηση του κ. Λάμπρου Αναστασίου (ΑΜΧ/0295/2005) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για νομιμοποίηση υφιστάμενης αίθουσας δεξιώσεων στο τεμάχιο με αρ. 106 φ/σχ 2-284-377 στη Σωτήρα με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 199 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4185, ημερ. 9.1.2009, αρ. γνωστ. 1 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1150B392D8844FB3C2257DB10023E087/$file/68.073.pdf
68085 39792 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τους κανονισμούς 14(1) και 19(2) των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 298 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1B0268816385B6EEC2257DB1003FF71D/$file/68.085.pdf
68046 39785 Επιχορήγηση μαθητών για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 20 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/335BF56F662FF5BCC2257DB10022CBAF/$file/68.046.pdf
68066 39785 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2009 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 25 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4D47E40976DD4432C2257DB10023BBC3/$file/68.066.pdf
68096 39792 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 30 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4E7DF6E45FD56D57C2257DB1003F1D37/$file/68.096.pdf
68077 39792 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 27 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4F2BC5396BE09B60C2257DB100282970/$file/68.077.pdf
68064 39785 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2008 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 24 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6D24B0660B33C139C2257DB1002368B4/$file/68.064.pdf
68106 39792 Αποκέντρωση της υπηρεσίας που εκδίδει το Πιστοποιητικό APOSTILE (Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης νομιμοποίησης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 32 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/70607D7DF4F99482C2257DB1003F7828/$file/68.106.pdf
68108 39792 Αίτηση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για τον κ. Κυριάκο Ανδρέου) (ΠΑΦ/2537/2004) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ανέγερση αγελαδοτροφείου στο τεμάχιο με αρ. 135 (μέρος) φ/σχ XXXV.19 στην Τέρρα με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 15 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/71649F83A7150EB5C2257DB10042A045/$file/68.108.pdf
68040 39785 Διορισμός νέων μελών Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ.γνωστ. 17 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/78B618C935D5F232C2257DB10021F4A1/$file/68.040.pdf
68110 39792 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 34 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8308322FB05A1DA9C2257DB1003FCF3F/$file/68.110.pdf
68055 39785 Παροχή οικονομικής βοήθειας για την ανθρωπιστική κρίση στην Γεωργία Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 22 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/85C836639EEE0D6DC2257DB1002311A9/$file/68.055.pdf
68059 39785 Ενσωμάτωση προγραμμάτων εκπαίδευσης νέων ζευγαριών σε θέματα δεξιοτήτων ζωής στα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 23 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/86D17298CA58AD46C2257DB10023336B/$file/68.059.pdf
68044 39785 Αναθεώρηση του Σχεδίου Ταχύρρυθμης Κατάρτισης Νεοεισερχομένων στην Απασχόληση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 19 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8B7D8EB9A222579FC2257DB100229BA1/$file/68.044.pdf
68041 39785 Διορισμός Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 18 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/969071D8C4C9C305C2257DB10022258E/$file/68.041.pdf
68054 39785 Οικονομική βοήθεια σε κατοίκους ορεινών περιοχών με υψόμετρο 600 μέτρων και άνω Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ.γνωστ. 21 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9D253BFCB9D39F15C2257DB10022EC86/$file/68.054.pdf
68039 39785 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και καθορισμός αντιμισθίας και όρων υπηρεσίας τους Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4187, 23.1.2009, αρ. γνωστ. 16 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/B5D3C6622A1C4278C2257DB10021B4D5/$file/68.039.pdf
68097 39792 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Κύπρου (ΠΕΠ) για το έτος 2009 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 31 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/B7B6D79A7674C3E8C2257DB1003F4401/$file/68.097.pdf
68095 39792 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 29 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D957490768A09148C2257DB1003EEECA/$file/68.095.pdf
68181 39812 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67.773 σε σχέση με το διορισμό Κοινού Συμβουλίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για σκοπούς τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Πάφου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 52 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1402C849126259B5C2257DB100489858/$file/68.181.pdf
68183 39812 Παραχώρηση δασικής γης μέρους του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για σκοπούς ανέγερσης Λυκείου. Εκμίσθωση δασικής γης στο Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 54 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/20627C32E3CFB8FAC2257DB10048FB4A/$file/68.183.pdf
68182 39812 Εκμίσθωση δασικής γης στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 53 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/33CFED74EA51B528C2257DB10048D41F/$file/68.182.pdf
68220 39812 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολοεδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4188, ημερ. 28.1.2009, αρ. γνωστ. 26 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/56E03B7C8AC367D3C2257DB10049A33D/$file/68.220.pdf
68137 39799 Μείωση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας σε 24 μήνες Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 40 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5B92D3FB4E75557CC2257DB10044BD08/$file/68.137.pdf
68179 39812 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2009 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 50 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5D44D10C7F9D23AAC2257DB10048400A/$file/68.179.pdf
68141 39799 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 43 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/67EF3C9BA6DFD1E8C2257DB100451ECA/$file/68.141.pdf
68143 39799 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 45 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6ADE9C0F6A5AB0B4C2257DB100456AFE/$file/68.143.pdf
68132 39799 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 39 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6F987507A8273EBDC2257DB10044A066/$file/68.132.pdf
68226 39812 Διορισμός μελών του Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 56 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/87C7347932CD3971C2257DB1004971F4/$file/68.226.pdf
68142 39799 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2009 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 44 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9024D489A533B021C2257DB100453F7A/$file/68.142.pdf
68140 39799 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου για το 2009 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 42 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A213BC79B17FDE52C2257DB10044FC75/$file/68.140.pdf
68171 39812 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε .4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 48 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A4F004929BBAAB93C2257DB100473A1C/$file/68.171.pdf
68127 39799 Παράταση θητείας Κοινοταρχών των ενοριών των δημαρχούμενων περιοχών Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 38 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A79951804D41E157C2257DB10044844B/$file/68.127.pdf
68180 39812 Αντικατάσταση μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 51 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/AC45AD6000348FCFC2257DB100486D65/$file/68.180.pdf
68165 39799 Διορισμός Επιτρόπου Ρυθμίσεως και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 47 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/B19403819151F8F5C2257DB10045AAB1/$file/68.165.pdf
68178 39812 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 49 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/BD139C985915CEC7C2257DB10048166B/$file/68.178.pdf
68139 39799 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 41 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C833F748355CEC9CC2257DB10044DE7A/$file/68.139.pdf
68118 39799 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 37 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F4B079A4358ECCA6C2257DB100445F78/$file/68.118.pdf
68164 39799 Συμβούλιο Βιομηχανικής Ανάπτυξης - Διορισμός μελών εκ του ιδιωτικού τομέα Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4191. ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 46 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/FA33F87D8987E081C2257DB10045876F/$file/68.164.pdf
68194 39812 Οι περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1973 έως 1996 - Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας για Πλοία Ειδικού Προορισμού Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 55 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/FBF96DBAD5EE6E9CC2257DB100493EB6/$file/68.194.pdf
67959 39764 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4185, ημερ. 9.1.2008, αρ. γνωστ. 3 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/15CB9DF1A11B1033C2257DB0003BC360/$file/67.959.PDF
67935 39757 Διορισμός Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 295 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/199D38B43436CBC1C2257DB000398FDA/$file/67.935.PDF
68013 39778 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός (Αρ. 2) για το έτος 2008 του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε .4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 11 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2BF6BE6573DB987EC2257DB000478EC2/$file/68.013.pdf
67936 39757 Διορισμός μελών της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 296 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/34971031AB22FC18C2257DB00039CB6D/$file/67.936.PDF
67952 39764 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4185, ημερ. 9.1.2008, αρ. γνωστ. 2 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/439089B62314B0C6C2257DB0003B953F/$file/67.952.PDF
68026 39778 Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 13 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5400ECBB2CC6565EC2257DB00047D841/$file/68.026.pdf
67990 39778 Αναθεώρηση εκταρικών επιδοτήσεων για τις αροτραίες καλλιέργειες, το σκληρό σιτάρι, τα καπνά, τα φυλλοβόλα, τις μπανάνες, τις ελιές και τα αμπέλια (οινοποιήσιμα, επιτραπέζια, σταφίδα) για το έτος 2008. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 8 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/567A4D0998CB009BC2257DB000470285/$file/67.990.pdf
67966 39764 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το έτος 2009 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4185, ημερ. 9.1.2008, αρ. γνωστ. 5 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5B52306F491D6612C2257DB0003C310D/$file/67.966.PDF
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 2dab3676-ad8d-40ed-a717-5ed57dfc0491
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.02148434706 34.424280985014, 32.02148434706 35.754685443648, 34.83398434706 35.754685443648, 34.83398434706 34.424280985014))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

372