Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2009

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2009. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
66649 3/1/2009 Διορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 78 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/7EE229E8B050A12AC2257D9C003CB272/$file/66.649.PDF
69728 16/12/2009 Χορηγία ύψους 35.000 ευρώ προς την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (Π.Ο.Π) Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 67 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/16E949488A294F88C2257D96002E774E/$file/69.728.pdf
69726 16/12/2009 Επιχορήγηση μαθητών της Β΄Γυμνασίου για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 66 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1F69875E9200EF92C2257D96002E471D/$file/69.726.pdf
69664 3/12/2009 Ετήσια συνδρομή για τη συμμετοχή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στο Δίκτυο Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμών Διαχείρισης Ακινήτων του Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση "PURE-net" εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 52 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/21997D7BF244D3A2C2257D96002328E3/$file/69.664.pdf
69766 16/12/2009 Προσωρινή απόλυση οπλιτών απο την Εθνική Φρουρά Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 73 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2281314B62E6EB08C2257D96002FA994/$file/69.766.pdf
69723 16/12/2009 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 57 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4305BCCB29576AF5C2257D9600254FDB/$file/69.723.pdf
69673 16/12/2009 Αίτηση του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς (ΠΑΦ/1572/2007) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Πόλης Χρυσοχούς για την ανέγερση δημοτικού σφαγείου στο τεμάχιο με αρ. 55 φ/σχ 26/60 στην Πόλη Χρυσοχούς με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4221, ημερ. 22/1/2010, αρ. γνωστ. 1 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/44D9CC25E9819436C2257D960023DF3A/$file/69.763.pdf
69708 16/12/2009 Παραχώρηση 13ου επιδόματος στις οικογένειες πολυτέκνων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 65 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5ED007129154C921C2257D96002E1955/$file/69.708.pdf
69697 8/12/2009 Αντικατάσταση μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 55 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6260AD7BA96C6382C2257D9600249DAA/$file/69.697.pdf
69661 3/12/2009 Καθιέρωση Εθνικών Βραβείων Υγείας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 51 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/76C6DF42A2B65DA0C2257D960022588F/$file/69.661.pdf
69770 16/12/2009 α) Διορισμός Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές (Δημόσια) Λτδ β) Διορισμός μέλους του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 58 ε.ε. 4241, ημερ. 23/7/2010 (Διόρθωση) http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8022E7218170D541C2257D960025815A/$file/69.770.pdf
69744 16/12/2009 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2010 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 70 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/80266FA0127F0198C2257D96002F0D28/$file/69.744.pdf
69745 16/12/2009 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2010 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 71 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8430359E88166F9CC2257D96002F35AB/$file/69.745.pdf
69746 16/12/2009 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 72 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9277B65BA82145FBC2257D96002F7C0E/$file/69.746.pdf
69784 23/12/2009 Καταβολή ειδικής εκταρικής επιδότησης ποιότητας για οινοποιήσιμα σταφύλια στις περιοχές παραγωγής οίνων ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης για το έτος 2009 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 74 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/958849A7FEB1D8C2C2257D96002C7D93/$file/69.784.pdf
69734 16/12/2009 Διαχωρισμός οικοπέδων αυτοστέγασης στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Δάσος Άχνας (Περιοχή Κ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 68 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A87BB8A8278F9782C2257D96002EB9F2/$file/69.734.pdf
69779 23/12/2009 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4227, ημερ. 12/3/2010, αρ. γνωστ. 26 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/ABE0A060276076BEC2257D96002DA14F/$file/69.779.pdf
69667 3/12/2009 Δημιουργία και λειτουργία Κρατικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 53 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/AD8A69606BDAA9DFC2257D9600236B4B/$file/69.667.pdf
69764 16/12/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4221, ημερ. 22/1/2010, αρ. γνωστ. 2 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C35517643E9275EFC2257D960024418E/$file/69.764.pdf
69743 16/12/2009 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2010 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4234, ημερ. 14/5/2010, αρ. γνωστ. 69 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E8AA001D8A2F93EFC2257D96002EE2C3/$file/69.743.pdf
69722 16/12/2009 Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμούς του 2009 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 56 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/EEF1C05003977A65C2257D960024D63D/$file/69.722.pdf
69672 3/12/2009 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές (Δημόσια) Λτδ Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 54 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F41F19465A554F71C2257D9600239DE0/$file/69.672.pdf
69636 26/11/2009 Προϋπολογισμός Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2010 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 50 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/021426228DE89DBEC2257D950048AEE6/$file/69.636.pdf
69456 13/10/2009 Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) - Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχωση της ΔΕΦΑ Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4225, ημερ. 26/2/2010, αρ. γνωστ. 20 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1DE4909AB02118B3C2257D95004236CA/$file/69.456.pdf
69542 5/11/2009 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2010 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4229, ημερ. 31/3/2010, αρ. γνωστ. 33 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/205C3C6C69502F00C2257D95004471FC/$file/69.542.pdf
69438 13/10/2009 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α) για το 2010 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4225, ημερ. 26.2.2010, αρ. γνωστ. 18 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2DDD5E5B11E20D37C2257D950041CBC5/$file/69.438.pdf
69554 13/10/2009 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων σε αντικατάσταση μέλους που υπέβαλε την παραίτησή του Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 228 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/30812D4065E464A5C2257D950040B2B2/$file/69.554.pdf
69564 18/11/2009 Αναπροσαρμογή των διδάκτρων και του τέλους εγγραφής που ισχύουν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 41 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/323C8477E9E71353C2257D9500459F45/$file/69.564.pdf
69621 26/11/2009 Ίδρυση Ταχυδρομικού Γραφείου στην Κοινότητα και Συνοικισμό Κιτίου Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 45 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/413F3049F394BBCBC2257D950047E715/$file/69.621.pdf
69455 13/10/2009 Διορισμός Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου και καθορισμός της αντιμισθίας και των όρων υπηρεσίας του Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 227 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/41A7BD0CC9B70E9BC2257D9500408A99/$file/69.455.pdf
69501 27/10/2009 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κρατικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4228, ημερ. 24/3/2010, αρ. γνωστ. 30 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/437E6D17A8770F8FC2257D950043A2FE/$file/69.501.pdf
69452 13/10/2009 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4218, ημερ. 4/12/2009, αρ. γνωστ. 225 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4CE4BA0F80CC8A9CC2257D9500402FB9/$file/69.452.pdf
69614 26/11/2009 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 44 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4D7DA3E37C29E8EDC2257D950047A909/$file/69.614.pdf
69299 23/9/2009 Διορισμός Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων (ΠΕΠ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 221 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5454153CF243BE88C2257D95003F82C6/$file/69.299.pdf
69298 23/9/2009 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Οπτικών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 220 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5765A1AC666369B9C2257D95003F45BE/$file/69.298.pdf
69632 26/11/2009 Προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για τα έτη 2009 και 2010 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 46 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/67EE00657C4E8F10C2257D95004810A5/$file/69.632.pdf
69635 26/11/2009 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2010 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 49 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/7684EF0D5F2FF1D7C2257D9500488A31/$file/69.635.pdf
69478 21/10/2009 Διορισμός μελών της Επιτροπής Μουσείων που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμου του 2009 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4227, ημερ. 12/3/2010, αρ. γνωστ. 25 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/840DA1AB0C3147EBC2257D950042D80D/$file/69.478.PDF
69555 5/11/2009 Οικονομική βοήθεια σε κατοίκους ορεινών περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4229, ημερ. 31/3/2010, αρ. γνωστ. 34 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8B8E99D2E99A3149C2257D9500449E06/$file/69.555.pdf
69433 13/10/2009 Αύξηση στο ύψος των χορηγημάτων (τροφείων, μικροέξοδα και έκτακτα) που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συντήρηση παιδιών τοποθετημένων σε ανάδοχες οικογένειες Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4225, ημερ. 26/2/2010, αρ. γνωστ. 17 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8BBB510A0CF6694DC2257D9500412EBA/$file/69.433.pdf
69300 23/9/2009 Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 222 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8FF54802DAA4C946C2257D95003FB33E/$file/69.300.pdf
69454 13/10/2009 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων απο Πολύτιμα Μέταλλα Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4218, ημερ. 4/12/2009, αρ. γνωστ. 226 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/93DFE1A4B259E68EC2257D95004055E3/$file/69.454.pdf
69428 13/10/2009 Διορισμός νέου μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 224 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9CC9E609847224D8C2257D950040092D/$file/69.428.pdf
69475 21/10/2009 Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο, που θα χορηγείται απο το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με βάση τον Κανόνα "de minimis" (Κανονισμός ΕΚ Αρ. 1998/2006) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4227, ημερ. 12/3/2010, αρ. γνωστ. 24 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A24D021B5A2EEF99C2257D95004299B0/$file/69.475.pdf
69492 27/10/2009 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Μαραθάσσας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4228, ημερ. 24/3/2010, αρ. γνωστ. 28 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/AB10C915226313DBC2257D9500431B21/$file/69.492.pdf
69633 26/11/2009 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2010 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 47 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/AB821E99C0E97888C2257D9500483825/$file/69.633.pdf
69368 6/10/2009 Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4218, ημερ. 4.12.2009, αρ. γνωστ. 223 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/ACD3BEC41DFB1624C2257D95003FDE73/$file/69.368.pdf
69528 5/11/2009 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Σολέας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4229, ημερ. 31/3/2010 αρ. γνωστ. 32 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/B82EF0DF350E044CC2257D95004440EB/$file/69.528.pdf
69653 26/11/2009 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4220, ημερ. 31/12/2009, αρ. γνωστ. 236 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/BBA375C9460A5485C2257D95004674F7/$file/69.653.pdf
69599 18/11/2009 Διορισμός Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4232, ημερ. 30/4/2010, αρ. γνωστ. 43, ε.ε 4241, ημερ. 23/7/2010 (διόρθωση) http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C7C15C868ECC477CC2257D950045F3A5/$file/69.599.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 1e428b94-6475-4ff6-b9c4-ea6c4c4b47b0
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.874999944121 34.329828328362, 31.874999944121 35.893500261426, 34.951171819121 35.893500261426, 34.951171819121 34.329828328362))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

314