Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2010

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2010. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
70700 23/6/2010 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 22 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/01EDD9EA060D977AC2257BEC00440EA7/$file/70.700.pdf
70548 9/6/2010 Αντικατάσταση Αριστίνδην Μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 12 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/021ACAF8B3EE143BC2257BEC00440EDB/$file/70.548.pdf
70075 3/3/2010 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το έτος 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 131 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/03D1001723C86E28C2257BEC00440E42/$file/70.075.pdf
71227 10/11/2010 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε αρ. 4256, ημερ. 23.12.2010, αρ. γνωστ. 234 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0430E8D194C1B66FC2257BEC00440DF7/$file/71.227.pdf
70332 30/4/2010 Αίτηση της κας Μαρίας Αλιφάντη και της κας Αλεξάνδρας Αλιφάντη (ΛΕΜ/0996/2006) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για την ανέγερση καταστημάτων και γραφείων, στο τεμάχιο με αρ. 201, φ/σχ. LIV.51.1.1, στη Μέσα Γειτονιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 έως 2006. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4241, ημερ. 23.7.2010, αρ. γνωστ. 114 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/06D4F29CC731F915C2257BEC00440DFD/$file/70.332.pdf
70052 23/2/2010 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2010. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 125 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0731249E6C1EB078C2257BEC00440DF3/$file/70.052.pdf
69824 7/1/2010 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, σύμφωνα με τους κανονισμούς 14(1) και 19(2) των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4221, ημερ. 22.1.2010, αρ. γνωστ. 3 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/085FC3713B04DE19C2257BEC00440EAC/$file/69.824.pdf
70743 30/6/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4244, ημερ. 20.8.2010, αρ. γνωστ. 135 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/08E07F3A3C479E51C2257BEC00440E22/$file/70.743.pdf
70331 30/4/2010 Αίτηση του κ. Σολωμού Σούγλη (ΛΕΜ/1249/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη οικοδομή, στο τεμάχιο με αρ. 962, φ/σχ. LIV.51, στον Άγιο Αθανάσιο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 έως 2006. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4241, ημερ. 23.7.2010, αρ. γνωστ. 113 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/09C17DA73559A2F1C2257BEC00440EBF/$file/70.331.pdf
70420 27/5/2010 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 183 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/09C447CD9C305670C2257BEC00440E48/$file/70.420.pdf
71253 2/12/2010 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2011. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστ. 121 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0A50995B8A62ABBFC2257BEC00440E01/$file/71.253.pdf
71238 16/11/2010 Διορισμός πρόσθετου μέλους του Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε αρ. 4275, ημερ. 20.5.2011, αρ. γνωστ. 118 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0A634C1D5675B2BAC2257BEC00440EDF/$file/71.238.pdf
70194 31/3/2010 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 159 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0ACB5DF3B49E3CBEC2257BEC00440E9E/$file/70.194.pdf
70422 27/5/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4241, ημερ. 23.7.2010, αρ. γνωστ. 117 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0B9E7B2C81FA2B05C2257BEC00440EB3/$file/70.422.pdf
71413 20/12/2010 Εγκαθίδρυση Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρου Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4263, ημερ. 18.2.2011, αρ. γνωστοποίησης 39 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0D5370AE980476AFC2257BEC00440E8C/$file/71.413.pdf
70484 3/6/2010 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 186 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0F4361F030711182C2257BEC00440E63/$file/70.484.pdf
69888 22/1/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Φρέναρος (Περιοχή Κ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 2.7.2010, αρ. γνωστ. 90 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/106CA0620E1DBB2BC2257BEC00440E6F/$file/69.888.pdf
70059 3/3/2010 Παραχώρηση 13ου επιδόματος στις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 126 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1166421F92688362C2257BEC00440E46/$file/70.059.pdf
70143 12/3/2010 Αίτηση της Εταιρείας Pagona Apts Ltd (118/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για την αλλαγή χρήσης 24 οικιστικών διαμερισμάτων σε οργανωμένα διαμερίσματα και ενοποίησή τους με υφιστάμενο συγκρότημα οργανωμένων διαμερισμάτων, στο τεμάχιο με αρ. 543, φ/σχ. 51/100604, στην Κάτω Πάφο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4231, ημερ. 14.4.2010, αρ. γνωστ. 37 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/122717CE9BD6B05CC2257BEC00440E95/$file/70.143.pdf
70020 23/2/2010 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. αρ. 4227, ημερ. 12.3.2010, αρ. γνωστ. 27 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/122F11C0955D8731C2257BEC00440E07/$file/70.020.pdf
71094 8/10/2010 Πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε αρ. 4251, ημερ. 5.11.2010, αρ. γνωστ. 180 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/134091933CAE2BF4C2257BEC00440E85/$file/71.094.pdf
70037 23/2/2010 Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 123 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/13A1B72E60C3D67FC2257BEC00440E29/$file/70.037.pdf
69941 4/2/2010 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2010. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4239, ημερ. 4.2.2010, αρ. γνωστ. 102 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/13CE51028ED2AFD4C2257BEC00440DE8/$file/69.941.pdf
70893 2/8/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στην Κοινότητα Δένειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4268, ημερ. 31.3.2011, αρ. γνωστ. 69 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/159FF2B57C379FEEC2257BEC00440E1D/$file/70.893.pdf
69979 17/2/2010 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4240, ημερ. 9.7.2010, αρ. γνωστ. 108 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/15D6D11EB7B6FB3EC2257BEC00440ED3/$file/69.979.pdf
70904 2/8/2010 Αίτηση της κας Αλεξάνδρας Στεφάνου Χριστοδούλου (ΠΑΦ/0238/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση πτηνοσφαγείου στο τεμάχιο με αρ. 398, φ/σχ. 35/55, στη Μηλιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4248, ημερ. 15.10.2010, αρ. γνωστ. 164 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/177380E100385316C2257BEC00440E97/$file/70.904.pdf
71193 2/11/2010 Αντικατάσταση τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε αρ. 4256, ημερ. 23.12.2010, αρ. γνωστ. 233 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/17CD4B54E32E13D9C2257BEC00440E2F/$file/71.193.pdf
70885 2/8/2010 Διορισμός Προέδρου και μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 206 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/181E1A7806AC01C4C2257BEC00440E56/$file/70.885.pdf
70821 21/7/2010 Βελτίωση/Αναθεώρηση των Στεγαστικών Σχεδίων που διατίθενται για Εκτοπισθέντες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4264, ημερ. 25.2.2011, αρ. γνωστ. 41 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/184124D50E1C75AEC2257BEC00440E6E/$file/70.821.pdf
71010 27/9/2010 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Λιοπέτρι (Περιοχή Η). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4269, ημερ. 8.4.2011, αρ. γνωστ. 81 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/187EFC4CC04F9A32C2257BEC00440E31/$file/71.010.pdf
71.163A 22/10/2010 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4260, ημερ. 31.1.2011, αρ. γνωστ. 7 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1927FB473C3B1583C2257BEC00440EB7/$file/71.163.pdf
70165 31/3/2010 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2010. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 157 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/19BDCB6A8CD55367C2257BEC00440EFA/$file/70.165.pdf
70421 27/5/2010 Αίτηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου (ΛΕΥ/0878/2002), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για την ανέγερση (νομιμοποίηση υφιστάμενων) εστιατορίου και αιθουσών δεξιώσεων, στο τεμάχιο με αρ. 94 φ/σχ. XΧΙ.60.Ε1 και στο τεμάχιο με αρ. 5557 φ/σχ. ΧΧΙ.52.Ε2, στην Έγκωμη, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4241, ημερ. 23.7.2010, αρ. γνωστ. 116 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1AD8672958B25C3DC2257BEC00440E9B/$file/70.421.pdf
71161 22/10/2010 Αίτηση του κ. Μιλτιάδη Παντελίδη, του κ. Βασίλη Παντελίδη και της κας Χρυστάλλας Παντελίδη (ΛΕΥ/1606/2003, ΛΕΥ/1607/2003), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές, ενοποίηση και αλλαγή χρήσης δύο καταστημάτων (κατάστημα ετοιμασίας και πώλησης έτοιμων ζεστών φαγητών και κρεοπωλείο) σε εστιατόριο/take away (σουβλιτζίδικο) στα τεμάχια με αρ. 1331 και 1195, φ/σχ. ΧΧΧ.23.W1, στα Λατσιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4260, ημερ. 31.1.2011, αρ. γνωστ. 4 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1B06FCFBD0420028C2257BEC00440DFE/$file/71.161.pdf
70633 16/6/2010 Διορισμός της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Κοινό Εποπτικό Όργανο της EUROJUST. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. αρ. 4261, ημερ. 4.2.2011, αρ. γνωστ. 15 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1BCE2D202181BA81C2257BEC00440EC0/$file/70.633.pdf
70196 31/3/2010 Διορισμός μελών της Κυπριακής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 161 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1BDC7A0CC888B748C2257BEC00440E4E/$file/70.196.pdf
71264 2/12/2010 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4277, ημερ. 10.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 125 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1BEDB01C35EEB957C2257BEC00440EF6/$file/71.264.pdf
70097 8/3/2010 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 143 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1C86EC7D0A4DBD67C2257BEC00440ED5/$file/70.097.pdf
71194 2/11/2010 Διορισμός Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 212 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1D12299D563EE971C2257BEC00440E1C/$file/71.194.pdf
70095 8/3/2010 Αντικατάσταση μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 141 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1DF68C81F72D1A97C2257BEC00440E17/$file/70.095.pdf
70432 27/5/2010 Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-EMAS. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. αρ. 4255, ημερ. 17.12.2010, αρ. γνωστ. 219 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2081C9A9E30E6FB0C2257BEC00440DF1/$file/70.432.pdf
70872 27/7/2010 Αίτηση του Λοΐζου Φραγκεσκίδη (ΛΕΥ/0040/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες σε αδειούχα κτηνοτροφική μονάδα (φάρμα αλόγων), στο τεμάχιο με αρ. 257, φ/σχ. ΧΧΧ.43.Ε1, στο χωριό Ψημολόφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 150 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/21C01CAFB60C5A20C2257BEC00440E70/$file/70.872.pdf
70771 14/7/2010 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε αρ. 4261, ημερ.4.2.2011, αρ. γνωστ. 25 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2229FF8DAEDEFC67C2257BEC00440E3C/$file/70.771.pdf
70105 8/3/2010 Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. αρ. 4245, ημερ. 17.9.2010, αρ. γνωστ. 144 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/23C56A4DBAD01B17C2257BEC00440DFB/$file/70.105.pdf
70154 31/3/2010 Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012 - Ορισμός του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ως του Φωτογραφικού Οργανισμού Υποδοχής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4246, ημερ. 30.9.2010, αρ. γνωστ. 154 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/24B388C8A227F75EC2257BEC00440EBB/$file/70.154.pdf
70257 14/4/2010 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κρατικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 171 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2526F452D008655AC2257BEC00440EA0/$file/70.257.pdf
70489 3/6/2010 Επαναδιορισμός των επτά μελών της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. αρ. 4252, ημερ. 26.11.2010, αρ. γνωστ. 190 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/264A4C61A5EAB873C2257BEC00440E90/$file/70.489.pdf
71425 20/12/2010 Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά τη γεωργική τους απασχόληση. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τέταρτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της ε.ε αρ. 4278, ημερ. 17.6.2011, αρ. γνωστοποίησης 149 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/26608980D89B59C5C2257BEC00440ECB/$file/71.425.pdf
70317 30/4/2010 Διορισμός κυπριακών μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. αρ. 4250, ημερ. 29.10.2010, αρ. γνωστ. 176 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/26EAEEF7D6F42ED0C2257BEC00440EC4/$file/70.317.pdf
70081 3/3/2010 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2010. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. αρ. 4242, ημερ. 6.8.2010, αρ. γνωστ. 132 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/280C10106A72FC5FC2257BEC00440EE8/$file/70.081.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 22d6d8d4-8067-4184-8067-71ff17250376
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.95556637831 34.421260111296, 31.95556637831 35.716041356333, 34.954833956435 35.716041356333, 34.954833956435 34.421260111296))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

194