Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2013

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2013. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
76.264 - Διόρθωση 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C2BE5EC8E35CEF47C2257C920035CDA7/$file/76.264διορθωση.pdf
76207 19/12/2013 Αναστολή κύρωσης Συμφωνίας Σύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 52 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0E46C3FA356E17B2C2257C91003C2FA3/$file/76.207.pdf
76255 19/12/2013 Διορισμός της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΑΑΣ). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 59 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1EA6FDCB348B7F7BC2257C91003CE638/$file/76.255.pdf
76249 19/12/2013 Διορισμός μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων σύμφωνα με τον περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο του 2012, Ν. 94(Ι)/2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 57 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/507AF58A6B1C6C25C2257C91003CB3C2/$file/76.249.pdf
76222 19/12/2013 Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 53 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5082C0D9D6EE80B7C2257C91003C4D87/$file/76.222.pdf
76231 19/12/2013 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 55. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/509A8A66815BFCA1C2257C91003C7B48/$file/76.231.pdf
76232 19/12/2013 Ο περί Χώρων Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Νόμος - Επιτροπή Επίβλεψης Χώρων Κράτησης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 56 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/56A3A4DCB7F48815C2257C91003C9382/$file/76.232.pdf
76291 31/12/2013 Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 61 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/676CD6DA69395A92C2257C91003D1ED3/$file/76.291.pdf
76289 31/12/2013 Τερματισμός της συνεργασίας μεταξύ του κ. Χαράλαμπου Έλληνα και της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΚΡΕΤΥΚ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 60 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6B64C191AE215E78C2257C91003CF8A3/$file/76.289.pdf
76227 19/12/2013 Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Άτομα με Παραπληγία Ανεξαρτήτως Εισοδημάτων και Ηλικίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 54. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/78BEC1319612F609C2257C91003C61B8/$file/76.227.pdf
76206 19/12/2013 Σχέδιο Επιχορήγησης λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2013 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 51 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/893B7D2E8DD0E7EDC2257C91003C17C5/$file/76.206.pdf
76252 19/12/2013 Δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής στην Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ.γνωστ. 58 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8A4E089CFB8D78B0C2257C91003CCE1C/$file/76.252.pdf
76199 19/12/2013 Αναθεώρηση Σχεδίων Χορηγιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) του 2012. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 49 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/B34FB0EF7EB59F27C2257C91003ACDAA/$file/76.199.pdf
76205 19/12/2013 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4390, ημερ.28.2.2014, αρ. γνωστ. 50 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/FDC53268F1414483C2257C91003B0477/$file/76.205.pdf
76159 25/2/2013 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 42 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/03D2FBFD917E4631C2257C8A004623D9/$file/76.159.pdf
76173 11/12/2013 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 44. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/06090E72D1ECF005C2257C8A00467633/$file/76.173.pdf
76155 11/12/2013 Κυβερνητική υπηρεσία «Public Regulated Service» του προγράμματος GALILEO. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 40. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/762AB5A622FC4B60C2257C8A0045D790/$file/76.155.pdf
76158 11/12/2013 Διορισμός Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 41. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9683BA9DDDB3646EC2257C8A004601A7/$file/76.158.pdf
76187 11/12/2013 Προϋπολογισμός Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 46 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/97C08B00C274807BC2257C8A0046A3C8/$file/76.187.pdf
76165 11/12/2013 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 43. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/99F174255C8EE41DC2257C8A00463859/$file/76.165.pdf
76186 11/12/2013 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 45. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A72AD0181B8AAF25C2257C8A00468FFC/$file/76.186.pdf
76154 11/12/2013 Διορισμός Προέδρου και μελών του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 39. http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D5C3F5122F0B2A40C2257C8A0045A47C/$file/76.154.pdf
76107 29/11/2013 Κριτήρια επιλογής παιδιών ηλικίας τριών έως τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών που φοιτούν στις δημόσιες τάξεις των νηπιαγωγείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4387, ημερ. 7.2.2014, αρ. γνωστ. 36 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/295D4FB8686B7193C2257C7B002F4F54/$file/76.107.pdf
76135 5/12/2013 Διορισμός εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4387, ημερ. 7.2.2014, αρ. γνωστ. 37 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/55529E84BC34FF6FC2257C7B002F6AC3/$file/75.135.pdf
76100 29/11/2013 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, με βάση το άρθρο 4 των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων του 2006 έως 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4387, ημερ. 7.2.2014, αρ. γνωστ. 35 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/846868B3610C8BACC2257C7B002F3420/$file/76.100.pdf
76095 29/11/2013 Ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ως αρμόδιας Εθνικής Αρχής για το Πρόγραμμα Erasmus+ (πλην του κεφαλαίου της Νεολαίας). Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4387, ημερ. 7.2.2014, αρ. γνωστ. 34 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/99FA9A5825021249C2257C7B002F0A5C/$file/76.095.pdf
76094 29/11/2013 Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (Σ.Ε.Δ.Α.Σ.). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4387, ημερ. 7.2.2014, αρ. γνωστ. 33 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/FA4DEB3B82E2634FC2257C7B002EE4FE/$file/76.094.pdf
76.116 - Διόρθωση 29/11/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/797E13EE2D4FF755C2257C7700280CA6/$file/29.11.2013.1379διορθ..pdf
76053 21/11/2013 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013 – Καθιέρωση υποχρεωτικού ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού και λειτουργίας των ταμείων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 30 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/05A8F7EEEF5C302EC2257C75004498D3/$file/76.053.pdf
76042 21/11/2013 Σύνθεση Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 28 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2BA2B9667FF33644C2257C7500445AFE/$file/76.042.pdf
76083 21/11/2013 Σχέδιο Επιχορήγησης της Απασχόλησης σε Επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1 – 4 άτομα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 31 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4200FAE82DF69994C2257C750045640C/$file/76.083.pdf
76085 21/11/2013 Επαναδιορισμός μη εκτελεστικού συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 32 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A28AC6626F8E00ACC2257C7500457F38/$file/76.085.pdf
76041 21/11/2013 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 27 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A77284881CC46C1DC2257C7500440830/$file/76.041.pdf
76043 21/11/2013 Διορισμός δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 29 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/B3C0F953DB184A67C2257C75004477DD/$file/76.043.pdf
75982 30/10/2013 Διορισμός Διοικητή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4384, ημερ. 24.1.2014, αρ. γνωστ. 24 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1897DF78390C6320C2257C6E00259145/$file/75.982.pdf
75970 30/10/2013 Επέκταση και ομοιομορφία στις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4384, ημερ. 24.1.2014, αρ, γνωστ. 23 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5B5755B44CB398FEC2257C6E002579CA/$file/75.970.pdf
75959 30/10/2013 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικού Αρχείου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4384, ημερ. 24.1.2014, αρ. γνωστ. 22 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/78D0593E9B08AA1DC2257C6E002547FF/$file/75.959.pdf
75983 30/10/2013 Διορισμός Αντικαταστάτη Διοικητή (Alternate Governor) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4384, ημερ. 24.1.2014, αρ. γνωστ. 25 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/83A85C8372293E0FC2257C6E0025F47D/$file/75.983.pdf
75955 30/10/2013 Αντικατάσταση Επιτροπών που προβλέπονται από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο αρ. 113(Ι)/1999. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4384, ημερ. 24.1.2014, αρ. γνωστ. 21 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F03F342543E5E99BC2257C6E0024CF95/$file/75.955.pdf
76279 31/12/2013 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Εφοριακού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4385, ημερ. 24.1.2014, αρ. γνωστ. 26 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/974AE50D41A3D1F2C2257C6E00254E90/$file/76.279.pdf
76.273 - Διόρθωση 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και διορισμός νέου Συμβουλίου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4383, ημερ. 17.1.2014 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6BE0BE9E5A388721C2257C6900333AC1/$file/31.12.2013 διόρθωση.pdf
76262 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 5 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/01D6EF2760E0DB4EC2257C61003DB09C/$file/76.262.pdf
76272 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων και διορισμός νέου Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 14 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0F97581CCE8D0D47C2257C6100416CA8/$file/76.272.pdf
76273 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και διορισμός νέου Συμβουλίου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 15 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/19D86540534AD9B7C2257C6100427FDC/$file/76.273.pdf
76263 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ, γνωστ. 6 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/19F32C60FB9F7E88C2257C61003E53E8/$file/76.263.pdf
76268 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 11 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1A2492938EE85ACEC2257C6100406BA2/$file/76.268.pdf
76259 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 2 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/243039B6AC4AC949C2257C61003CB4B4/$file/76.259.pdf
76267 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 10 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/29C9F3FDE08C395FC2257C61003FEE8E/$file/76.267.pdf
76261 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 4 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3BBB0B4B3804981DC2257C61003D655B/$file/76.261.pdf
76277 31/12/2013 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 19 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3D018BF074068B2CC2257C6100451FE8/$file/76.277.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 31a64444-8c54-4ee8-91b9-cc3fec789ce1
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.91162106581 34.372911930738, 31.91162106581 35.721987809329, 34.954833956435 35.721987809329, 34.954833956435 34.372911930738))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

302